Інформаційна довідка

Інформаційна довідка про Українську школу урядування

Українська школа урядування є закладом післядипломної освіти, що належить до сфери управління Національного агентства України з питань державної служби.
З 01 березня 2019 року на підставі наказу Національного агентства України з питань державної служби від «21» лютого 2019 року № 29-19
«Деякі питання Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», Всеукраїнський центр підвищення
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування перейменовано на Українську школу урядування.

Реєстрація змін до установчих документів Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування як правонаступника майна, прав та обов’язків Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов була проведена 26 січня 2018 року.

Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування є правонаступником Центру підвищення
кваліфікації з іноземних мов за усіма його правами та зобов’язаннями відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 15
лютого 2017 року № 33 «Про реорганізацію Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов».

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 692-р «Про передачу цілісних майнових комплексів державних
організацій до сфери управління Національного агентства України з питань державної служби» цілісний майновий комплекс Центру передано із сфери управління
Державної фіскальної служби України до управління Національного агентства України з питань державної служби, а з 02 березня 2017 р. Центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства доходів і зборів був перейменований на Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування на підставі наказу Національного агентства України з питань державної служби від 06 лютого 2017 р. № 26 «Про
перейменування закладу післядипломної освіти державної установи «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства доходів
і зборів України».

На підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 569-р «Про перейменування Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
керівних кадрів органів державної податкової служби» було здійснено перейменування Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів
державної податкової служби на Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства доходів і зборів.

Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, як юридичну особу, було
зареєстровано 18 жовтня 2000 року на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2000 р. № 1385 «Про Центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби» у формі Державної організації Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних
кадрів органів державної податкової служби.

Основні завдання та напрями діяльності Школи:

1) забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, посадових осіб місцевого самоврядування;

2) провадження освітньої діяльності у сфері підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, посадових осіб місцевого самоврядування;

3) організація професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, посадових осіб місцевого самоврядування;

4) впровадження єдиних підходів до змісту, форм та методів підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, посадових осіб місцевого самоврядування;

5) вивчення, узагальнення та поширення досвіду професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, посадових осіб місцевого самоврядування;

6) оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби;

7) методичне забезпечення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, кандидатів на зайняття посад державної служби категорії «А», що проводиться Комісією з питань вищого корпусу державної служби;

8) методичне забезпечення діяльності конкурсних комісій для проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» та посад фахівців з питань реформ;

9) надання консультаційних та інформаційних послуг органам державної влади та місцевого самоврядування, закладам післядипломної освіти, юридичним особам всіх форм власності з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

Школа відповідно до покладених на неї завдань здійснює:

1) аналіз індивідуальних потреб державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у підвищенні їх кваліфікації з метою забезпечення актуальності та практичної спрямованості відповідних програм підвищення кваліфікації Школи;

2) розроблення професійних (сертифікатних) та короткострокових програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, посадових осіб місцевого самоврядування;

3) підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

4) підвищення кваліфікації державних службовців центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, посади яких належать до 6-9 груп оплати праці;

5) підвищення рівня володіння державною мовою державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

6) підвищення кваліфікації з іноземних мов державних службовців центральних органів виконавчої влади та інших державних органів;

7) підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції;

8) підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань управління персоналом;

9) підвищення кваліфікації державних службовців органів Державної фіскальної служби України;

10) підвищення кваліфікації працівників центрів перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, інших закладів післядипломної освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, навчальних і наукових закладів, підприємств, установ, у тому числі іноземних, інших юридичних та фізичних осіб;

11) підвищення кваліфікації членів конкурсних комісій для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ;

12) підвищення кваліфікації фахівців з питань реформ;

13) підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю, гендерної політики, європейської та євроатлантичної інтеграції, стратегічних комунікацій та інших питань державного управління та місцевого самоврядування;

14) навчально-методичне забезпечення системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, посадових осіб місцевого самоврядування;

15) організацію і проведення виїзних стратегічних сесій, нарад-семінарів з питань стратегічного планування та аналізу державної політики для державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»;

16) реалізацію програм, проектів міжнародної технічної допомоги;

17) оцінювання професійної компетентності кандидатів на зайняття посад державної служби;

18) розроблення методичних рекомендацій для проведення конкурсними комісіями оцінювання професійної компетентності кандидатів на зайняття посад державної служби під час проходження конкурсу;

19) розроблення переліку тестових питань на знання законодавства та варіантів відповідей (із зазначенням правильної відповіді) для проведення тестування кандидатів на зайняття посад державної служби;

20) розроблення переліку тестових питань щодо перевірки аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією кандидатів на зайняття посад державної служби;

21) розроблення завдань для перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, кандидатів на зайняття посад державної служби категорії «А», що проводиться Комісією з питань вищого корпусу державної служби;

22) проведення тестування кандидатів на зайняття посад державної служби в установленому порядку;

23) виконання науково-дослідних робіт;

24) комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність;

25) надання інформаційних послуг і консультування з питань інформатизації;

26) оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність;

27) надання послуг фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;

28) розроблення, впровадження, супровід та експлуатація автоматизованих систем керування, автоматизованих робочих місць та інформаційно-телекомунікаційних систем, систем, призначених для проведення освітньої діяльності, наукових досліджень, проектування та управління, тестування кандидатів на зайняття посад державної служби;

29) надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

30) іншу діяльність, що не суперечить законодавству.

Close