Очна форма навчання

Інформація для слухачів очної форми навчання

Навчання здійснюється на базі Української школи урядування протягом одного тижня (з понеділка по п’ятницю) з відривом від роботи. Заняття відбуваються щоденно з 9-00 до 18-00.

Освітній процес в Українській школі урядування здійснюється за такими формами:

1) навчальні заняття;

2) самостійна робота;

3) контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять в Українській школі урядування є: лекція (в т.ч. вебінар); практичне заняття (в т. ч. ділова гра, тренінг, диспут, тематична дискусія, проведення індивідуальних занять, науково-практична конференція); семінарське заняття; консультація.

Самостійна робота слухачів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, яка забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення окремих навчальних дисциплін.

Контрольні заходи включають в себе: вхідне, рубіжне (модульне), вихідне тестування, самотестування, виконання та захист випускних робіт.

Особам, які успішно пройшли атестацію за професійною програмою, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації.

 

Close