«Цілі сталого розвитку для публічних службовців»

«Цілі сталого розвитку для публічних службовців»

«Цілі сталого розвитку для публічних службовців»

«Цілі сталого розвитку для публічних службовців»  загальна професійна програма

ДЛЯ: - Центральних та територіальних органів виконавчої влади; державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В»

Мета курсу:

підвищити спроможність публічних службовців аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику сталого розвитку територій на основі розбудови ефективного багаторівневого врядування в Україні, спонукати їх до партнерських дій для досягнення Цілей сталого розвитку.

Програма складається з трьох модулів:

Модуль 1. Національний рівень
Тема 1.1. Концептуальні засади сталого розвитку
Тема 1.2. Огляд закордонних практик упровадження Цілей сталого розвитку
Тема 1.3. Стан імплементації Цілей сталого розвитку в Україні
Тема 1.4. Врахування Цілей сталого розвитку при розробці державних стратегій, програм і політик.
Тема 1.5. Формування компетентності публічних службовців щодо досягнення Цілей сталого розвитку

Модуль 2. Регіональний рівень
Тема2.1. Вимірювання досягнення Цілей сталого розвитку регіонами України
Тема2.2. Розумна спеціалізація регіонів України
Тема2.3. Інституційне забезпечення сталого розвитку регіону
Тема2.4. Реформа системи охорони здоров’я в Україні
Тема2.5. Партнерство задля сталого розвитку регіону

Модуль 3. Місцевий (локальний) рівень
Тема 3.1. Стратегії сталого розвитку: практичне застосування.
Тема 3.2. Екологічна ефективність на місцевому рівні
Тема 3.3. Ревіталізація територій як інструмент забезпечення сталого розвитку територіальної громади
Тема 3.4. Місцева політика у сфері поводження з побутовими відходами
Тема 3.5. Залучення громадськості до управління сталим розвитком територіальної громади.

Форма навчання: змішана (дистанційно-очна); 4 тижні дистанційне навчання, 2 дні аудиторних занять у формі тренінгу
Дистанційне навчання з 02.03-29.03.2020 року
Очна частина 02-03 квітня 2020 року

Обсяг програми: 2 кредити ЄКТС.

Місце проведення: м. Київ, вул. Шепелєва, 3-а

Керівник програми: Гаркавенко Зоя Олександрівна, кандидат психологічних наук, керівник Тренінгового центру УШУ

Реєстрація

Leave a Reply

Close