Address: 03061, Kyiv-061
Shepeleva St., 3-a

European integration is a common short-term one

Return
22.04 2020
Українська школа урядування-photo91-photo

Published accounts are the backbone of the accountability and reporting system used in the public, semi-state and private sectors. The information contained in these reports is critical for those charged with the responsibility of monitoring agency performance. However, this information is only useful where it can be interpreted accurately and in the correct context. Understanding the Financial Reports of Public Bodies is a one-day course that is designed for those who need a basic knowledge of the principles of the financial reporting system, from the nature of the information that goes into published accounts, to understanding what it is the statements actually report.

Програма спрямована на розвиток професійної компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо забезпечення реалізації державної політики та виконання посадових обов’язків держслужбовця на високому професійному, етичному, управлінському та самоорганізаційному рівні.

У рамках програми будуть опановані наступні теми:

 • Філософія служіння. Світоглядне значення та місія державної служби. Професійна етика державного службовця.
 • Актуальні питання законодавства про державну службу.
 • Технології управління в системі державної служби.
 • Система професійного менеджменту та управлінські компетенції державного службовця.
 • Ефективна комунікація та управління конфліктами.
 • Технологія прийняття ефективних рішень.
 • Управління змінами та участь у реформах.
 • Креативність та інноваційність у розробці рішень.
 • Управління багатоманітністю та гендерний баланс.
 • Громадянські компетентності державних службовців.
 • Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

Формат роботи: дистанційний курс, інтерактивні лекції, тренінги-практикуми.

Тривалість програми – 60 год. (2 кредити ECTS), з них 4 тижні (40 год.) – дистанційного навчання, 2 дні (20 год.) – очного навчання (семінар-тренінг).

Керівник програми: Нестеренко Галина Олегівна, доктор філософських наук, професор, керівник групи підвищення кваліфікації категорії «А» державної служби Управління програм підвищення кваліфікації Тренінгового центру УШУ.

Related News \ Announcements