Events

01Jun «Цілі сталого розвитку для публічних службовців»

«Цілі сталого розвитку для публічних службовців»

Загальна професійна (сертифікатна) програма 

Цільова аудиторія: державні службовці центральних та територіальних органів виконавчої влади всіх категорій, посадові особи місцевого самоврядування

Метою програми є підвищення спроможності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику сталого розвитку територій на основі розбудови ефективного багаторівневого врядування в Україні, спонукати їх до партнерських дій для досягнення Цілей сталого розвитку.

Програма має змішаний формат: дистанційний курс «Як діяти далі: Державним службовцям про сталий розвиток» (розміщений на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus) та очна частина, яка проводитиметься на базі УШУ в форматі організаційно-діяльнісної гри «Цілі сталого розвитку для публічних службовців».

Для окремих категорій державних службовців передбачаються різні за змістом очні сесії. Також передбачено проведення виїзних очних сесій для державних службовців територіальних органів ЦОВВ та посадових осіб місцевого самоврядування в декількох регіональних центрах (за окремим графіком).

Програму створено у рамках реалізації проєкту «Онлайн-освіта задля сталого розвитку» Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Уряду Німеччини через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Він є складовою частиною освітнього продукту, що був розроблений проєктом, та до якого ввійшли також курс для громадських активістів та курс для представників бізнесу

До підготовки матеріалів програми було залучено понад 150 учасників, серед них - аналітики ПРООН, експерти з питань сталого розвитку, представники органів державної влади та місцевого самоврядування та викладачі закладів вищої освіти. Разом вони працювали над створенням навчальних модулів для кожного з напрямів, визначивши заздалегідь найголовніші для України виклики на шляху досягнення 17 Цілей сталого розвитку на період до 2030 року.

Після проходження курсу слухачі будуть:

  • розуміти світовий порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року, глобальні тенденції та кращі практики в процесі досягнення Цілей сталого розвитку (завдання та індикатори), особливості інституційного забезпечення їх досягнення на різних рівнях публічного управління в Україні;
  • знати успішні стратегії розбудови ефективного багаторівневого врядування в Україні на засадах сталого розвитку;
  • добирати сучасні інструменти для реалізації публічної політики сталого розвитку територій у системі багаторівневого врядування;
  • розробляти на основі інноваційних підходів стратегію та конкретні проекти сталого розвитку для відповідної галузі чи території шляхом партнерства публічної влади, бізнесу та громадськості;
  • визначати напрями, завдання і заходи щодо налагодження вертикальної і горизонтальної взаємодії у процесі розв’язання конкретних проблем задля сталого розвитку територій;
  • оцінювати та проводити моніторинг досягнення цілей сталого розвитку на державному та/або регіональному та/або місцевому рівнях;

Обсяг програми: 2 кредити ЄКТС.

Форма навчання: змішана (дистанційно-очна);
4 тижні дистанційне навчання, 2 дні аудиторних занять у формі тренінгу

Дистанційне навчання з 01 червня 2020 року

Дати проведення очних сесій повідомлятимуться учасникам навчання додатково шляхом електронного листа на індивідуальну електронну пошту

Місце проведення: м. Київ, вул. Шепелєва, 3-а (для державних службовців ЦОВВ у м.Києві)

Керівник програми: Гаркавенко Зоя Олександрівна, кандидат психологічних наук, керівник Тренінгового центру УШУ

Реєстрація

Details

Start
01 Jun, 2020 12:00
End
01 Jun, 2020 12:00

Organizer

Venue

All Events

Leave a Reply

Close