Events

02Jul «ПРАКТИЧНИЙ КУРС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА НОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ)»

«ПРАКТИЧНИЙ КУРС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА НОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ)»

ЗАГАЛЬНА КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА

Цільова група: державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування усіх категорій.

Метою програми є підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності учасників професійного навчання формування вмінь і навичок використання мовних засобів із дотриманням норм ділового спілкування відповідно до вимог нової редакції «Українського правопису».

Форма навчання: очна (в період карантину навчання проводиться у форматі вебінару).

Тривалість програми та організація навчання: два навчальні  дні.

Обсяг програми: 0,67 кредита ЄКТС.

Загальна короткострокова програма «Практичний курс української мови (за новою редакцією українського правопису)» спрямована на підвищення рівня комунікативної компетентності у слухачів, удосконалення знань і практичних навичок щодо використання мовних норм в усному й писемному мовленні професійного спілкування державних службовців; закріплення й поглиблення знань державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, формування вмінь і навичок використання мовних засобів із дотриманням норм ділового спілкування відповідно до вимог нового українського правопису.

Під час вебінарів будуть розглядатися:

Тема 1. Мова як універсальний засіб спілкування. Основні норми сучасної української літературної мови
Тема 2. Орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Засоби милозвучності в діловій українській мові. Вживання сполучників «і», «й», «та», прийменників «у», «в» тощо
Тема 3. Особливості правопису й вимови слів українського походження відповідно до норм оновленого українського правопису. Уживання літери «и» на початку слова
Тема 4. Правопис та вимова слів і буквосполучень іншомовного походження
Тема 5. Фемінітиви в сучасній українській літературній мові. Правопис власних назв (прізвищ, установ, організацій тощо). Уживання великої літри у власних назвах
Тема 6. Особливості вживання розділових знаків

Підсумковий контроль за означеною програмою проводиться шляхом комп’ютерного тестування по завершенні навчання. До нього входять запитання з усіх тем програми з метою оцінювання результату засвоєння слухачами матеріалу за відповідною загальною короткостроковою  програмою «Практичний курс української мови (за новою редакцією українського правопису)».

Реєстрація відбувається на сайті Української школи урядування в календарі подій. Після реєстрації, вам буде надіслано на вказану пошту лист з підтвердженням про реєстрацію та посилання на вебінар.

З будь яких питань звертайтеся на електронну адресу ukrainska_movavcpk@ukr.net або за телефоном (044) 455 05 75.

Реєстрація

Details

Start
02 Jul, 2020 09:00
End
02 Jul, 2020 18:00

Organizer

Venue

All Events

Close