Адреса: 03061, Київ-061
вул. Миколи Шепелєва, 3-а
Телефон/факс: (044) 455-05-72, (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Спеціальні короткострокові програми

Повернутися

Актуальні питання реалізації податкового законодавства

Тривалість:
5 днів протягом 1 тижня
Обсяг програми:
0,8 кредиту ЄКТС
Вартість програми:
безкоштовно для працівників органів Державної податкової служби України
Місце проведення:
м. Київ, вул. Шепелєва, 3А
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
22 Лютого 2021
1 Березня 2021
19 Квітня 2021
27 Вересня 2021
4 Жовтня 2021
Керівник програми:
Центр спеціальних програм навчання та освітніх технологій
+38 (063) 385-76-59
e-mail: pon220a.usg@gmail.com

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Спеціальна короткострокова програма спрямована на формування професійних компетентностей фахівців органів Державної податкової служби України та здобуття практичних вмінь та навичок з актуальних питань реалізації податкового законодавства

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Навчання здійснюється дистанційно на базі навчальної платформи MOODLE протягом п’яти днів, який включає проведення інтерактивних лекцій-презентацій, поточне та підсумкове тестування, самостійне вивчення відповідної нормативно-правової бази. Назви тем:

 • Тема 1. Податкове законодавство. Цілі та зміст системних новації та основних нововведень;
 • Тема 2. Бюджетно-податкова політика сучасної держави в умовах глобалізації та інструментарії її реалізації;
 • Тема 3. Стратегічні завдання органів податкової служби України на сучасному етапі;
 • Тема 4. Практичне застосування сучасних методик менеджменту в організації роботи державних службовців при формуванні партнерських відносин з платниками податків;
 • Тема 5. Причини корупційних правопорушень в органах ДПС та заходи з їх усунення.

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «Б», «В» працівників органів Державної податкової служби України

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • податкового законодавства та інших нормативно-правових актів щодо діяльності податкової системи України;
 • бюджетно-податкової політики держави та шляхів її реалізації;
 • принципів та стратегічних цілей діяльності органів податкової служби України;
 • причин, що приводять до корупційних правопорушень та заходів з їх усунення.

УМІННЯ:

 • застосовувати новації та нововведення законодавства у професійній діяльності;
 • формулювати основні стратегічні завдання та принципи діяльності органів податкової служби України;
 • застосовувати окремі норми та принципи адміністрування податків і зборів;
 • визначати шляхи реалізації податкового законодавства та сучасні методики податкового менеджменту.

 НАВИЧКИ:

 • практичного застосування окремих норм та положень чинного законодавства з метою ефективного адміністрування податків та зборів;
 • формування партнерських відносин з платниками податків з метою створення позитивного іміджу податкової служби;
 • забезпечення своєчасних надходжень бюджету задля економічного та соціального добробуту країни.
Заступник директора – керівник Центру спеціальних програм навчання та освітніх технологій