Адреса: 03061, Київ-061
вул. Миколи Шепелєва, 3-а
Телефон/факс: (044) 455-05-72, (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Спеціальні короткострокові програми

Повернутися

Актуальні питання реалізації податкового законодавства

Тривалість:
5 дні
Обсяг програми:
15 годин (0,5 кредит ЄКТС), в тому числі: дистанційні заняття – 13 год. (0,43 кредиту ЄКТС); самостійна підготовка – 2 годин (0,07 кредиту ЄКТС)
Вартість програми:
______ грн. для державних службовців категорії «Б», «В», працівників органів Державної податкової служби України – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул. Шепелєва, 3А (Центру спеціальних програм навчання та освітніх технологій УШУ)
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
14 Вересня 2020
5 Жовтня 2020
9 Листопада 2020
Керівник програми:
Сидорко Наталія Леонідівна
e-mail: nsydorko@usg.org.ua
тел.+38(063)385-76-59

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

cпеціальна короткострокова програма «Актуальні питання реалізації податкового законодавства» спрямована на формування професійних компетенцій фахівців органів Державної податкової служби України та здобуття практичних вмінь та навичок з актуальних питань реалізації податкового законодавства.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Тема 1. Податкове законодавство. Цілі та зміст системних новації та основних нововведень.
Тема 2. Бюджетно-податкова політика сучасної держави в умовах глобалізації та інструментарії її реалізації
Тема 3. Стратегічні завдання органів податкової служби України на сучасному етапі
Тема 4. Практичне застосування сучасних методик менеджменту в організації роботи державних службовців при формуванні партнерських відносин з платниками податків

Реєстрація 09.11.20

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «Б», «В»;
працівників органів Державної податкової служби України

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • податкового законодавства та інших нормативно-правових актів щодо діяльності податкової системи України;
 • бюджетно-податкової політики держави та шляхів її реалізації;
 • принципів та стратегічних цілей діяльності органів податкової служби України;
 • особливостей застосування окремих норм та принципів адміністрування податків і зборів;
 • методів практичного застосування та реалізації сучасних методик податкового менеджменту.

УМІННЯ:

 • використовувати податкове законодавство та інші нормативно-правові акти у професійній діяльності;
 • формулювати основні стратегічні завдання та принципи діяльності органів податкової служби України;
 • застосовувати окремі норми та принципи адміністрування податків і зборів;
 • тлумачити шляхи реалізації податкового законодавства та сучасні методики податкового менеджменту.

 НАВИЧКИ:

 • застосування податкового законодавства та іншої нормативно-правової бази у професійній діяльності фахівців Державної податкової служби України;
 • здійснення адміністрування окремих податків та зборів;
 • практичного застосування сучасних методик податкового менеджменту.
Заступник директора – керівник Центру спеціальних програм навчання та освітніх технологій