Адреса: 03061, Київ-061
вул. Миколи Шепелєва, 3-а
Телефон/факс: (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Зaгальні професійні (сертифікатні) програми

Повернутися

Цілі сталого розвитку для публічних службовців (змішана)

Тривалість:
програма дистанційного курсу – 4 тижні; очна частина навчання буде проходити у формі вебінарів протягом 5 днів, по 3 години на день, у першу або другу половину дня відповідно до графіка
Обсяг програми:
2 кредити ЄКТС
Вартість програми:
_______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС – безкоштовно.
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а (Тренінговий центр УШУ)
Форма навчання:
змішана (дистанційно-очна)
Дати початку:
3 Серпня 2020
10 Серпня 2020
31 Серпня 2020
7 Вересня 2020
28 Вересня 2020
Керівник програми:
Гаркавенко Зоя Олександрівна

КОНТАКТИ:
«Українська школа урядування, Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування» 098 350 33 23, 093 159 87 81

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Підвищення спроможності публічних службовців аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику сталого розвитку територій через розбудову ефективного багаторівневого врядування в Україні на основі партнерської взаємодії задля досягнення Цілей сталого розвитку.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

 • Модуль 1. Цілі сталого розвитку на національному рівні
 • Модуль 2. Цілі сталого розвитку на регіональному рівні
 • Модуль 3. Цілі сталого розвитку на місцевому рівні 
 • Модуль 4. Цілі сталого розвитку в системі
 • Модуль 5.  Інструменти імплементації публічної політики сталого розвитку  
 • Модуль 6. Інструменти планування діяльності відповідно політики сталого розвитку

Реєстрація

 

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії  «В» центральних органів

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • нормативно-правової бази, механізмів та інструментів щодо реалізації Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року;
 • глобальних тенденцій та кращих практик в процесі досягнення Цілей сталого розвитку;
 • адаптованих для України Цілей сталого розвитку (завдань та індикаторів), особливостей інституційного забезпечення їх досягнення на різних рівнях публічного управління в Україні

УМІННЯ:

 • вибирати сучасні інструменти для реалізації публічної політики сталого розвитку територій у системі багаторівневого врядування;
 • розробляти на основі інноваційних підходів стратегію та конкретні проєкти сталого розвитку для відповідної території шляхом партнерства публічної влади, бізнесу та громадськості;
 • визначати напрями, завдання і заходи щодо налагодження вертикальної і горизонтальної взаємодії у процесі розв’язання конкретних проблем задля сталого розвитку територій;
 • оцінювати та проводити моніторинг досягнення цілей сталого розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях

НАВИЧКИ:

застосування сучасних інструментів для реалізації публічної політики сталого розвитку

Заступник директора - керівник Тренінгового центру