Адреса: 03061, Київ-061
вул. Миколи Шепелєва, 3-а
Телефон/факс: (044) 455-05-72, (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Зaгальні професійні (сертифікатні) програми

Повернутися

Цілі сталого розвитку для публічних службовців (дистанційна)

Тривалість:
програма дистанційного курсу – 4 тижні; очна частина навчання буде проходити у формі вебінарів протягом 5 днів, по 3 години на день, у першу або другу половину дня відповідно до графіка
Обсяг програми:
2 кредити ЄКТС
Вартість програми:
_______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС – безкоштовно.
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а (Тренінговий центр УШУ)
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
3 Серпня 2020
10 Серпня 2020
31 Серпня 2020
7 Вересня 2020
28 Вересня 2020
Керівник програми:
Тренінговий центр
Контакти:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування
+38 (098) 350-33-23,
+38 (093) 364-50-17
e-mail: trening-centr@usg.org.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Підвищення спроможності публічних службовців аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику сталого розвитку територій через розбудову ефективного багаторівневого врядування в Україні на основі партнерської взаємодії задля досягнення Цілей сталого розвитку.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Отримати сертифікати про проходження дистанційної частини курсу, що є передумовою допуску до дистанційної частини курсу в режимі реального часу:

– за обов’язковими модулями 1-4 .

Обов’язкові модулі програми: (асинхронний режим)

Модуль 1. Цілі сталого розвитку на національному рівні
Модуль 2. Цілі сталого розвитку на регіональному рівні
Модуль 3. Цілі сталого розвитку на місцевому рівні
Модуль 4. Цілі сталого розвитку в системі багаторівневого врядування
Модулі 1-4- платформа масових відкритих онлайн курсів Prometheus: https://prometheus.org.ua/

Дистанційна частина в асинхронному режимі передбачає проходження учасниками професійного навчання онлайн курсу (перегляд відеолекцій, інформаційних матеріалів, опрацювання обов’язкової літератури, виконання тестових та іншого виду завдань, участь в обговореннях на форумі).

Вибіркові модулі програми: (синхронний режим)

Модуль 5. Інструменти імплементації Цілей сталого розвитку в умовах невизначеності
Модуль 6. Інструменти імплементації публічної політики сталого розвитку

Дистанційна частина в синхронному режимі (режимі реального часу) передбачає участь у вебінарах, які включають такі форми роботи: інтерактивні лекції, майстер-класи, кейсові методики, групове розв’язання ситуаційних завдань та їх обговорення, групове розроблення проєктної роботи

За умови проходження дистанційного навчання у віддаленому режим та отримання сертифікатів Вас буде запрошено продовжити навчання в очній формі.

Зважаючи на реалізацію програми в режимі реального часу, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

1. Наявність відео карти та камери.
2. Наявність мікрофону.
3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

Реєстрація

 

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії  «В» центральних органів

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

  • нормативно-правової бази, механізмів та інструментів щодо реалізації Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року;
  • глобальних тенденцій та кращих практик в процесі досягнення Цілей сталого розвитку;
  • адаптованих для України Цілей сталого розвитку (завдань та індикаторів), особливостей інституційного забезпечення їх досягнення на різних рівнях публічного управління в Україні

УМІННЯ:

  • вибирати сучасні інструменти для реалізації публічної політики сталого розвитку територій у системі багаторівневого врядування;
  • розробляти на основі інноваційних підходів стратегію та конкретні проєкти сталого розвитку для відповідної території шляхом партнерства публічної влади, бізнесу та громадськості;
  • визначати напрями, завдання і заходи щодо налагодження вертикальної і горизонтальної взаємодії у процесі розв’язання конкретних проблем задля сталого розвитку територій;
  • оцінювати та проводити моніторинг досягнення цілей сталого розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях

НАВИЧКИ:

застосування сучасних інструментів для реалізації публічної політики сталого розвитку