Адреса: 03061, Київ-061
вул. Миколи Шепелєва, 3-а
Телефон/факс: (044) 455-05-72, (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Підвищення рівня володіння українською мовою

Повернутися

Документи як форма писемного публічного мовлення

Тривалість:
триденний семінар
Обсяг програми:
1 кредит ЄКТС
Вартість програми:
Для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул.Шепелєва, 3-а
Форма навчання:
Очна (на період карантину проводиться у форматі вебінару)
Дати початку:
8 Лютого 2021
15 Лютого 2021
22 Лютого 2021
1 Березня 2021
15 Березня 2021
22 Березня 2021
29 Березня 2021
5 Квітня 2021
12 Квітня 2021
19 Квітня 2021
26 Квітня 2021
17 Травня 2021
24 Травня 2021
31 Травня 2021
7 Червня 2021
14 Червня 2021
5 Липня 2021
12 Липня 2021
19 Липня 2021
26 Липня 2021
2 Серпня 2021
9 Серпня 2021
16 Серпня 2021
30 Серпня 2021
Керівник програми:
Верзун В.П.
Тел. +380 68 1717 433
e-mail: ukrainska_movavcpk@ukr.net
(044) 223-49-24

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна короткострокова програма «Документ як форма писемного публічного мовлення» спрямована на формування у слухачів необхідного рівня знань основ про діловий документ і діловодство в публічному управлінні, основних вимог до складання і оформлення документів у сфері публічного управління. Загальна короткострокова програма розрахована на поглиблене вивчення ділових документів (правил оформлення окремих видів документів, стандартизації ділового тексту, складанні та оформленні службових листів в системі документообігу публічного управління та ін.).

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Тема 1. Особливості писемного мовлення
Тема 2. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації
Тема 3. Правила оформлення окремих видів документів
Тема 4. Стандартизація ділового тексту
Тема 5. Термінологія як основа документації
Тема 6. Мовний етикет у писемному професійному спілкуванні
Тема 7. Особливості використання самостійних і службових частин мови у документах
Тема 8. Службові листи в системі документообігу публічного управління
Тема 9. Складання й оформлення службових листів
Підсумковий контроль

для успішної реєстрації необхідно ще зареєструватися на Порталі управління знаннями, за нижчезазначеним посиланням на відповідний термін навчання***
https://pdp.nacs.gov.ua/courses/dokument-yak-forma-pysemnoho-publichnoho-movlennia-307cd78a-70dd-4468-a0dd-a9103f787926

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ):

У результаті вивчення програми слухач повинен:

  • знати службовий етикет писемної форми ділового спілкування;
  • володіти основними комунікативними ознаками культури писемного мовлення;
  • використовувати державний стандарт щодо оформлення організаційно-розпорядчих документів;
  • вміти правильно використовувати мовні засоби залежно від сфери та мети спілкування у писемному фаховому мовленні;
  • опрацювати відповідно до виробничої потреби тексти документів, які перебувають у службовому обігу.
Начальник Управління навчання державній мові Центру мовної підготовки Української школи урядування, стаж науково-педагогічної роботи 10 років.