Адреса: 03061, Київ-061
вул. Миколи Шепелєва, 3-а
Телефон/факс: (044) 455-05-72, (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Підвищення рівня володіння українською мовою

Повернутися

Документи як форма писемного публічного мовлення (очна)

Тривалість:
триденний семінар
Обсяг програми:
1 кредит ЄКТС
Вартість програми:
Для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул.Шепелєва, 3-а
Форма навчання:
Очна (на період карантину проводиться у форматі вебінару)
Дати початку:
10 Серпня 2020
17 Серпня 2020
31 Серпня 2020
7 Вересня 2020
14 Вересня 2020
21 Вересня 2020
28 Вересня 2020
Керівник програми:
Верзун В.П.
Тел. +380 63 220 5701
e-mail: ukrainska_movavcpk@ukr.net

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна короткострокова програма «Документ як форма писемного публічного мовлення» спрямована на формування у слухачів необхідного рівня знань основ про діловий документ і діловодство в публічному управлінні, основних вимог до складання і оформлення документів у сфері публічного управління. Загальна короткострокова програма розрахована на поглиблене вивчення ділових документів (правил оформлення окремих видів документів, стандартизації ділового тексту, складанні та оформленні службових листів в системі документообігу публічного управління та ін.).

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Тема 1. Особливості писемного мовлення
Тема 2. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації
Тема 3. Правила оформлення окремих видів документів
Тема 4. Стандартизація ділового тексту
Тема 5. Термінологія як основа документації
Тема 6. Мовний етикет у писемному професійному спілкуванні
Тема 7. Особливості використання самостійних і службових частин мови у документах
Тема 8. Службові листи в системі документообігу публічного управління
Тема 9. Складання й оформлення службових листів
Підсумковий контроль

Реєстрація на курс 31.08-02.09.2020

Реєстрація на курс 07.09-09.09.2020

Реєстрація на курс 14.09-16.09.2020

Реєстрація на курс 21.09-23.09.2020

Реєстрація на курс 28.09-30.09.2020

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ):

У результаті вивчення програми слухач повинен:

  • знати службовий етикет писемної форми ділового спілкування;
  • володіти основними комунікативними ознаками культури писемного мовлення;
  • використовувати державний стандарт щодо оформлення організаційно-розпорядчих документів;
  • вміти правильно використовувати мовні засоби залежно від сфери та мети спілкування у писемному фаховому мовленні;
  • опрацювати відповідно до виробничої потреби тексти документів, які перебувають у службовому обігу.
Начальник Управління навчання державній мові Центру мовної підготовки Української школи урядування, стаж науково-педагогічної роботи 10 років.