Адреса: 03061, Київ-061
вул. Миколи Шепелєва, 3-а
Телефон/факс: (044) 455-05-72, (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Зaгальні професійні (сертифікатні) програми

Повернутися

Фахівців з питань реформ

Тривалість:
дистанційно в асинхронному режимі до чотирьох тижнів; дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – до двох тижнів в межах часу передбаченого на навчання в асинхронному режимі
Обсяг програми:
2 кредити ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС - безкоштовно
Місце проведення:
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
2 Листопада 2020
9 Листопада 2020
16 Листопада 2020
23 Листопада 2020
Керівник програми:
Тренінговий центр
Контакти:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування
+38 (098) 350-33-23,
+38 (093) 364-50-17
e-mail: trening-centr@usg.org.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Забезпечення однакового розуміння з боку фахівців з питань реформ циклу політики як сучасної концепції основної функції міністерств, місії, принципів і цінностей публічної адміністрації; забезпечення єдиних стандартів якості та єдиних підходів для стратегічного планування та формування політики на основі аналізу політики і консультацій із заінтересованими сторонами. Підвищення розуміння щодо особливостей упровадження змін в органах виконавчої влади, просування та адвокації політики, що є запорукою для їх впровадження, важливості стратегічних комунікацій, покращення навичок управління командою, тощо

Професійні компетентності, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • професійні знання;
 • прийняття ефективних рішень;
 • комунікація та взаємодія;
 • управління змінами

Для успішного проходження навчання за програмою необхідно:

отримати сертифікати про проходження дистанційної частини курсу за обов’язковим Модулем 1 та одним із запропонованих вибіркових модулів (Модулі 4-10)

Обов’язкові модулі:

Модуль 1.  Проєктний менеджмент (управління проєктами)
Платформа: Освітній Хаб м. Київ
Проєктний менеджмент (управління проєктами)

Вибіркові модулі програми:

Модуль 4. Використання інформації для формування політики
Платформа: Відкриті дані для урядування
https://osvita.diia.gov.ua/courses/open-data
Доступ до публічної інформації
Модуль 5. Державним службовцям про державну службу
Платформа: платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus
Державним службовцям про державну службу
Модуль 6. Зобов’язання України в Угоді про Асоціацію з ЄС
Платформа: платформа студії онлайн-освіти Educational Era (EdEra)
Зобов’язання України в Угоді про Асоціацію з ЄС
Модуль 7. Бюджетний процес. Основи
Платформа: платформа студії онлайн-освіти Educational Era (EdEra)
Бюджетний процес. Основи
Модуль 8. Тайм-менеджмент у публічному управлінні
Платформа: Освітній Хаб м. Київ
Тайм-менеджмент у публічному управлінні
Модуль 9. Публічні консультації
Платформа: платформа студії онлайн-освіти Educational Era (EdEra)
Публічні консультації
Модуль10. Критичне мислення і інформаційна культура
Платформа: Освітній Хаб м. Київ
Критичне мислення і інформаційна культура

Навчання в синхронному режимі (режимі реального часу) за обов’язковими  модулями (2-3) – надається  доступ до вебкабінету
Модуль 2. Ефективна взаємодія та комунікація на етапах формування та впровадження політики
Модуль 3. Просування політики

Реєстрація 16.11

Реєстрація 23.11

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

фахівці з питань реформ (державних службовців категорії «Б» та «В»

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

Знання:

 • механізмів упровадження державної політики;
 • стандартів та підходів до формування політик, стратегічного планування, бюджетування політик, адвокації політик, стратегічних комунікацій;
 • особливостей організації роботи Уряду;

Уміння:

 • виконувати завдання з підготовки та реалізації реформ у відповідних сферах

Навички:

 • визначення проблем, підготовки пропозицій та планів заходів щодо їх розв’язання;
 • підготовки проєктів відповідних актів законодавства;
 • організації та виконання планів заходів, оцінювання результатів їх реалізації;
 • здійснення аналітичних функцій