Адреса: 03061, Київ-061
вул. Миколи Шепелєва, 3-а
Телефон/факс: (044) 455-05-72, (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Спеціальні короткострокові програми

Повернутися

Формування і реалізація державної політики в системі надання житлових субсидій, державних допомог, соціальних стипендій, пільг, підтримки пстраждалих внаслідок чорнобильської катастрфи, внутрішньо переміщених осіб та ветеранів та здійснення контролю під час надання державної підтримки

Тривалість:
4 дні
Обсяг програми:
30 годин (1 кредит ECTS), в тому числі: дистанційні заняття − 24 год. (0,79 кредиту ECTS); самостійна підготовка – 6 годин (0,21 кредиту ECTS)
Вартість програми:
______ грн. для державних службовців та посадових осіб ОМС – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул. Шепелєва, 3А Група підвищення кваліфікації державних службовців Центру спеціальних програм Української школи урядування
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
Керівник програми:
Живага Наталія Михайлівна
e-mail: Nzhevago@usg.org.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

• підвищення рівня знань законодавства з питань змін в порядку надання окремих видів соціальної підтримки та надання пільгових субсидій;
• надання житлових субсидій та нового механізму у виплаті соціальних стипендій деяким категоріям населення;
• засвоєння порядку виплати соціальних стипендій;
• удосконалення знань про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам;
• визначення порядку надання населенню субсидій та відшкодування виплат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

• Нормативно-правове забезпечення діяльності структурних підрозділів, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України з питань змін в порядку формування і реалізації державної політики в системі надання житлових субсидій, державних допомог, соціальних стипендій, пільг, підтримки постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та здійснення контролю під час надання державної підтримки..
• основні напрямки забезпечення формування та реалізації державної політики з питань надання житлових субсидій, державних допомог, соціальних стипендій, пільг, підтримки постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, внутрішньо переміщених осіб та ветеранів і розробка рекомендацій щодо її вдосконалення • застосування державних соціальних стандартів і нормативів та нормативів фінансового забезпечення з повноваження органів опіки та піклування щодо огляду законодавства в порядку надання формування і реалізації державної політики в системі надання державної підтримки щодо законодавчих змін.
• практична імплементація норм законодавчих актів соціального захисту населення та перегляду існуючої в Україні законодавчої бази з питань формування і реалізації державної політики в системі надання порядку державної підтримки.

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (керівники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської державних адміністрацій, які відповідальні за питання соціальної підтримки)

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

ЗНАННЯ:

• основ діючого законодавства в сфері надання окремих видів соціальної підтримки та надання пільгових субсидій;
• основ діючого законодавства в сфері надання житлових субсидій та новий механізм виплат соціальних стипендій деяким категоріям населення;
• основ діючого законодавства з питань змін в порядку надання житлової субсидії та запровадження її надання у грошової формі;
• аспектів державної соціальної політики України щодо надання житлових субсидій;
• нормативно-правової основи надання пільг окремим категоріям громадян;
• порядку виплати соціальних стипендій та найефективніші форми улаштування дітей, що залишились без піклування батьків.

ВМІННЯ:

• обчислювання за новим механізмом розміру субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива; соціальних стипендій та соціальної допомоги на прикладах пільгових категорій громадян (особам, що не мають права на пенсію,і інвалідам дітям, що залишились без піклування батьків);

• користування банком даних щодо внутрішньо переміщених осіб;
застосовувати програмні засоби для призначення субсидій та інше.

НАВИЧКИ:

• застосування законодавчих норм та змін до нормативних актів щодо надання окремих видів соціальної підтримки та пільгових субсидій;
• визначення питань упорядкування підзаконних актів згідно чинного законодавства щодо надання житлових субсидій та новий механізм виплат соціальних стипендій деяким категоріям населення;
• використання законодавчого механізму оплати житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового.