Адреса: 03061, Київ-061
вул. Миколи Шепелєва, 3-а
Телефон/факс: (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Загальні короткострокові програми

Повернутися

Інноваційні технології управління персоналом (очна)

Тривалість:
дводенний тренінг
Обсяг програми:
20 годин (0,67 кредита ECTS), із них: аудиторних занять – 16 (0,54 кредита ECTS), самостійної навчальної роботи слухачів – 4 (0,13 кредита ECTS)
Вартість програми:
_______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС – безкоштовно
Місце проведення:
Тренінговий центр Української школи урядування, вул. Шепелєва 3-а, м.Київ
Форма навчання:
очна
Дати початку:
Керівник програми:
Нестеренко Галина Олегівна
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування» 098 350 33 23, 093 159 87 81

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Мета програми – підвищення рівня професійної компетентності керівників служб управління персоналом, керівників інших структурних підрозділів в організації ефективної системи кадрового менеджменту в державному органі. Розвиток знань, умінь і навичок стратегування напрямів розвитку персоналу та системи управління персоналом, навичок ефективного стимулювання, проведення оцінювання результатів діяльності, управління змінами та конфліктами для сприяння реформуванню державної служби.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

 • Тема 1. Стратегічне управління персоналом.
  Стратегія розвитку персоналу та системи управління персоналом. Визначення стратегічних цілей державного органу, узгодження з ними HR-стратегії. Ключові компоненти (етапи) розробки HR-стратегії.
 • Тема 2. Планування, постановка завдань і оцінювання результатів виконання.
  Базові принципи оцінювання результатів роботи персоналу для підвищення ефективності професійної  діяльності. Постановка завдань, рівні планування роботи та оцінювання результатів виконання.
 • Тема 3. Управління змінами крізь призму кадрового менеджменту. Роль служби управління персоналом, керівників структурних підрозділів в управлінні змінами, інноваціями  та реформами.
 • Тема 4. Мотивація та стимулювання персоналу державного сектору. Грошові та негрошові форми заохочення. Традиційні та інноваційні форми стимулювання. Індивідуальний підхід до стимулювання працівників.

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

Державних службовців центральних органів виконавчої влади (категорії «Б») та органів місцевого самоврядування (категорії I – IV)

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • особливості та переваги застосування стратегічного підходу до управління персоналом;
 • переваги застосування технологій професійного менеджменту на державній службі та в органах місцевого самоврядування;
 • сутність і взаємозв’язок механізмів мотивації та стимулювання персоналу;
 • різноманіття форм та методів негрошового стимулювання персоналу;
 • логіку управління змінами та конфліктами;

ВМІННЯ:

 • організовувати / брати участь у проведенні SWOT-аналізу;
 • проводити об’єктивну діагностику мотиваційних орієнтацій співробітників для ефективного стимулювання;
 • застосовувати технології грамотної постановки завдань, планування роботи  та оцінювання ефективності їх виконання;
 • розробляти ключові елементи стратегії розвитку системи управління персоналом

НАВИЧКИ:

 • ефективно працювати з інформацією (аналізувати, створювати, узагальнювати, презентувати);
 • ефективно комунікувати з членами групи для розробки спільних продуктів;
 • розробляти цілі та завдання професійної діяльності відповідно до SMART-критерїів;
 • розробляти цілі та завдання професійної діяльності ;
 • планувати та організовувати конструктивну командну роботу, націлену на результат
Заступник директора - керівник Тренінгового центру