Адреса: 03061, Київ-061
вул. Миколи Шепелєва, 3-а
Телефон/факс: (044) 455-05-72, (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Загальні короткострокові програми

Повернутися

Культура державної служби

Тривалість:
до двох тижнів навчання дистанційно в асинхронному режимі та один день дистанційно в режимі реального часу
Обсяг програми:
0,6 кредиту ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС - безкоштовно
Місце проведення:
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
Керівник програми:
Тренінговий центр
Контакти:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування
+38 (098) 350-33-23,
+38 (093) 364-50-17
e-mail: trening-centr@usg.org.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Підвищення рівня професійної компетентності підрозділів управління персоналом, інших структурних підрозділів в організації ефективної системи менеджменту персоналу в державному органі / органі місцевого самоврядування

Професійні компетентності, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • управління організацією роботи та персоналом;
 • комунікація та взаємодія;
 • управління конфліктами;
 • здатність працювати в команді;
 • прийняття ефективних рішень;
 • впровадження і прийняття змін

Структура програми (в асинхронному режимі)
Тема 1. Формування сприятливої організаційної культури в органі публічної влади
Тема 2. Підготовка HR-стратегії
Тема 3. Збереження доброзичливої робочої атмосфери. Управління конфліктами
Тема 4. Діагностика конфлікту в органі публічної влади

Навчання в асинхронному режимі (теми 1-4)
Платформа: Спільнота практик: сталий розвиток https://udl.despro.org.ua/

Навчання в режимі реального часу:
Тема 5. Техніки та інструменти для управління конфліктом на публічній службі
Навчання в режимі реального часу (тема 5) – доступ до вебкабінету відео-конференції у ZOOM надається при реєстрації

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

Знання:

 • етапів розробки Стратегії розвитку персоналу в державному органі;
 • поняття організаційної культури, HR-брендингу;
 • сутності теорії конфліктів та медіації;
 • особливостей застосування інструментів управління персоналом;
 • динаміки та розвитку конфлікту (як розвивається конфлікт та які можливості впливу);
 • підходів та можливостей наслідків втручання в конфлікт

Уміння:

 • організовувати та проводити стратегічні сесії;
 • знаходити та аналізувати інформацію, визначати пріоритети;
 • визначати Стратегію розвитку персоналу в державному органі;
 • аналізувати конфліктну ситуацію в різний спосіб;
 • використовувати різні стратегії вирішення конфліктних ситуацій

Навички:

 • розв’язання конфліктних ситуацій у повсякденній професійній діяльності;
 • застосування техніки інструментів управління персоналом;
 • створення доброзичливої робочої атмосфери у колективі