Адреса: 03061, Київ-061
вул. Миколи Шепелєва, 3-а
Телефон/факс: (044) 455-05-72, (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Зaгальні професійні (сертифікатні) програми

Повернутися

Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби (дистанційна, для державних службовців категорії «В»)

Тривалість:
програма дистанційного курсу – 4 тижні
Обсяг програми:
2 кредити ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС- безкоштовно
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а (Тренінговий центр УШУ)
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
7 Вересня 2020
21 Вересня 2020
28 Вересня 2020
12 Жовтня 2020
19 Жовтня 2020
26 Жовтня 2020
2 Листопада 2020
9 Листопада 2020
18 Січня 2021
Керівник програми:
Тренінговий центр
Контакти:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування
+38 (098) 350-33-23,
+38 (093) 364-50-17
e-mail: trening-centr@usg.org.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Підвищення спроможності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо застосування такого інструменту як діалог та можливостями його застосування для підвищення  власної ефективності публічних службовців, а також застосування базових інструментів та технік управління конфліктами, фасилітації та медіації, зокрема, сформувати в учасників розуміння можливостей їх застосування як всередині певної організації, так і з зовнішніми групами зацікавлених осіб (стейкхолдерами)

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • комунікація та взаємодія;
 • управління конфліктами;
 • робота з інформацією та технічні навички.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Тривалість програми:

Дистанційно в асинхронному режимі – чотири тижні – пройти курс «Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби» на платформі студії онлайн-освіти Educational Era (EdEra): https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:OSCE_EDERA+Med_101+2020/about.
Сертифікат, отриманий за результатами дистанційного навчання на платформі студії онлайн-освіти Educational Era (EdEra), необхідно направити на електронну пошту Української школи урядування.
Наступний етап навчання – дистанційно в синхронному режимі ( режимі реального часу) –– чотири дні протягом тижня (надається  доступ до вебкабінету).

Структура програми:

 • Тема 1. Інформаційне суспільство та інформатизація, конституційно – правові засади реалізації права громадян на отримання інформації.
 • Тема 2. Визначення публічної інформації. Види інформації з обмеженим доступом: службова, конфіденційна, таємна.
 • Тема 3. Підстави для обмеження доступу до публічної інформації. Трискладовий тест, визначення суспільно необхідної інформації.
 • Тема 4. Опрацювання інформації для опублікування на вебсайті органу влади, відкриті дані.
 • Тема 5. Оцінювання і самооцінювання ефективності забезпечення електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних.

 

Реєстрація на курс 18.01-12.02.21

 

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державні службовці категорій «В»

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • теорії конфліктів та медіації;
 • класифікації конфліктів та різних способів аналізу конфлікту;
 • інструментів роботи із конфліктами на публічній службі;
 • інструментів медіації та діалогу для ефективної взаємодії всередині публічної служби;
 • інклюзивного та гендерного аспекту в побудові діалогу;
 • принципів побудови діалогу в публічних громадських обговореннях

ВМІННЯ:

 • визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
 • здатність чути та сприймати думки та погляди інших учасників діалогу;
 • бути спрямованими на відкрите прийняття рішення, яке є найбільш прийнятним для усіх учасників діалогу, зокрема, враховує озвучені ними інтереси та потреби;
 • орієнтуватися на представлення різних поглядів та думок на предмет обговорення;
 • бути здатним брати відповідальність за керування процесом діалогу;
 • готувати взаємовигідні варіанти співпраці/вирішення питання;
 • орієнтуватись на припинення конфліктної ситуації, обирати оптимальні стратегії розв’язання конфлікту;
 • бути спрямованою на досягнення спільних цілей та врахування інтересів усіх учасників, об’єктивне обговорення проблемних питань;
 • керувати своїми емоціями, розуміти емоції учасників;
 • орієнтуватись на запобігання конфліктних ситуацій

НАВИЧКИ:

 • активного слухання;
 • роботи із запитаннями;
 • застосування перефразу, рефремінгу, резюмування