Адреса: 03061, Київ-061
вул. Миколи Шепелєва, 3-а
Телефон/факс: (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Зaгальні професійні (сертифікатні) програми

Повернутися

Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби (змішана)

Тривалість:
програма дистанційного курсу – 4 тижні; очна частина навчання буде проходити у формі вебінарів протягом 5 днів, по 3 години на день, у першу або другу половину дня відповідно до графіка
Обсяг програми:
2 кредити ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС- безкоштовно
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а (Тренінговий центр УШУ)
Форма навчання:
змішана (дистанційно-очна)
Дати початку:
3 Серпня 2020
25 Серпня 2020
7 Вересня 2020
21 Вересня 2020
28 Вересня 2020
Керівник програми:
Гаркавенко Зоя Олександрівна

КОНТАКТИ:
«Українська школа урядування, Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування» 098 350 33 23, 093 159 87 81

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Підвищення спроможності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо застосування такого інструменту як діалог та можливостями його застосування для підвищення  власної ефективності публічних службовців, а також застосування базових інструментів та технік управління конфліктами, фасилітації та медіації, зокрема, сформувати в учасників розуміння можливостей їх застосування як всередині певної організації, так і з зовнішніми групами зацікавлених осіб (стейкхолдерами)

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

 • Модуль 1. Основи побудови діалогу на публічній службі.
 • Модуль 2. Інструменти роботи із конфліктами на публічній службі.
 • Модуль 3. Інструменти медіації та діалогу для ефективної взаємодії всередині публічної служби.
 • Модуль 4.Використання діалогових підходів у публічних громадських обговореннях.
 • Модуль 5. Організаційно-діяльнісна гра «Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби»

 

Реєстрація

 

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державні службовці категорій  «В» центральних органів

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • теорії конфліктів та медіації;
 • класифікації конфліктів та різних способів аналізу конфлікту;
 • інструментів роботи із конфліктами на публічній службі;
 • інструментів медіації та діалогу для ефективної взаємодії всередині публічної служби;
 • інклюзивного та гендерного аспекту в побудові діалогу;
 • принципів побудови діалогу в публічних громадських обговореннях

ВМІННЯ:

 • визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
 • здатність чути та сприймати думки та погляди інших учасників діалогу;
 • бути спрямованими на відкрите прийняття рішення, яке є найбільш прийнятним для усіх учасників діалогу, зокрема, враховує озвучені ними інтереси та потреби;
 • орієнтуватися на представлення різних поглядів та думок на предмет обговорення;
 • бути здатним брати відповідальність за керування процесом діалогу;
 • готувати взаємовигідні варіанти співпраці/вирішення питання;
 • орієнтуватись на припинення конфліктної ситуації, обирати оптимальні стратегії розв’язання конфлікту;
 • бути спрямованою на досягнення спільних цілей та врахування інтересів усіх учасників, об’єктивне обговорення проблемних питань;
 • керувати своїми емоціями, розуміти емоції учасників;
 • орієнтуватись на запобігання конфліктних ситуацій

НАВИЧКИ:

 • активного слухання;
 • роботи із запитаннями;
 • застосування перефразу, рефремінгу, резюмування
Заступник директора - керівник Тренінгового центру