Адреса: 03061, Київ-061
вул. Миколи Шепелєва, 3-а
Телефон/факс: (044) 455-05-72, (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Підвищення рівня володіння українською мовою

Повернутися

Практичний курс української мови (за новою редакцією українського правопису) (очна)

Тривалість:
дводенний семінар
Обсяг програми:
0,67 кредита ЄКТС
Вартість програми:
Для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул.Шепелєва, 3-а
Форма навчання:
Очна (на період карантину проводиться у форматі вебінару)
Дати початку:
13 Серпня 2020
20 Серпня 2020
25 Серпня 2020
27 Серпня 2020
3 Вересня 2020
10 Вересня 2020
17 Вересня 2020
24 Вересня 2020
1 Жовтня 2020
8 Жовтня 2020
12 Жовтня 2020
15 Жовтня 2020
Керівник програми:
Верзун Вікторія
Тел. +380 63 220 5701
e-mail: ukrainska_movavcpk@ukr.net

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна короткострокова програма «Практичний курс української мови (за новою редакцією українського правопису)» спрямована на підвищення рівня комунікативної компетентності у слухачів, удосконалення знань і практичних навичок щодо використання мовних норм в усному й писемному мовленні професійного спілкування державних службовців; закріплення й поглиблення знань державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, формування вмінь і навичок використання мовних засобів із дотриманням норм ділового спілкування відповідно до вимог нового українського правопису.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Тема 1. Мова як універсальний засіб спілкування. Основні норми сучасної української літературної мови
Тема 2. Орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Засоби милозвучності в діловій українській мові. Вживання сполучників «і», «й», «та», прийменників «у», «в» тощо
Тема 3. Особливості правопису й вимови слів українського походження відповідно до норм оновленого українського правопису. Уживання літери «и» на початку слова
Тема 4. Правопис та вимова слів і буквосполучень іншомовного походження
Тема 5. Фемінітиви в сучасній українській літературній мові. Правопис власних назв (прізвищ, установ, організацій тощо). Уживання великої літри у власних назвах
Тема 6. Особливості вживання розділових знаків
Підсумковий контроль (тестування)

Реєстрація на курс 01.10-02.10.2020

Реєстрація на курс 08.10-09.10.2020

Реєстрація на курс 12.10-13.10.2020

Реєстрація на курс 15.10-16.10.2020

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ):

У результаті вивчення програми слухач повинен:

  • знати лексичні, акцентуаційні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні, пунктуаційні норми української мови у професійному спілкуванні;
  • поглибити знання з орфографії, зосередивши увагу на вивченні складних випадків правопису й вимови слів іншомовного походження та власне української лексики;
  • володіти правилами написання й вимови запозичених слів, зокрема особливості передачі буквосполучення th у словах грецького походження; w, th у словах англійського походження;
  • підвищити професійні мовленнєві компетентності;
  • удосконалити володіти нормами мови та технікою мовлення, а також уміння правильно використовувати вербальні та невербальні знакові системи у процесі комунікації.
Начальник Управління навчання державній мові Центру мовної підготовки Української школи урядування, стаж науково-педагогічної роботи 10 років.