Адреса: 03061, Київ-061
вул. Миколи Шепелєва, 3-а
Телефон/факс: (044) 455-05-72, (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Підвищення рівня володіння українською мовою

Повернутися

Практичний курс української мови (за новою редакцією українського правопису)

Тривалість:
дводенний семінар
Обсяг програми:
0,67 кредита ЄКТС
Вартість програми:
Для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул.Шепелєва, 3-а
Форма навчання:
Очна (на період карантину проводиться у форматі вебінару)
Дати початку:
4 Лютого 2021
11 Лютого 2021
18 Лютого 2021
25 Лютого 2021
4 Березня 2021
9 Березня 2021
11 Березня 2021
18 Березня 2021
25 Березня 2021
1 Квітня 2021
8 Квітня 2021
15 Квітня 2021
22 Квітня 2021
20 Травня 2021
27 Травня 2021
3 Червня 2021
10 Червня 2021
17 Червня 2021
1 Липня 2021
8 Липня 2021
15 Липня 2021
22 Липня 2021
29 Липня 2021
5 Серпня 2021
12 Серпня 2021
19 Серпня 2021
2 Вересня 2021
23 Вересня 2021
Керівник програми:
Верзун Вікторія
Тел. +380 68 1717 433
e-mail: ukrainska_movavcpk@ukr.net
(044) 223-49-24

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна короткострокова програма «Практичний курс української мови (за новою редакцією українського правопису)» спрямована на підвищення рівня комунікативної компетентності у слухачів, удосконалення знань і практичних навичок щодо використання мовних норм в усному й писемному мовленні професійного спілкування державних службовців; закріплення й поглиблення знань державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, формування вмінь і навичок використання мовних засобів із дотриманням норм ділового спілкування відповідно до вимог нового українського правопису.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Тема 1. Мова як універсальний засіб спілкування. Основні норми сучасної української літературної мови
Тема 2. Орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Засоби милозвучності в діловій українській мові. Вживання сполучників «і», «й», «та», прийменників «у», «в» тощо
Тема 3. Особливості правопису й вимови слів українського походження відповідно до норм оновленого українського правопису. Уживання літери «и» на початку слова
Тема 4. Правопис та вимова слів і буквосполучень іншомовного походження
Тема 5. Фемінітиви в сучасній українській літературній мові. Правопис власних назв (прізвищ, установ, організацій тощо). Уживання великої літри у власних назвах
Тема 6. Особливості вживання розділових знаків
Підсумковий контроль (тестування)

Реєстрація на курс 23-24.09.2021

для успішної реєстрації необхідно ще зареєструватися на Порталі управління знаннями, за нижчезазначеним посиланням на відповідний термін навчання***
https://pdp.nacs.gov.ua/courses/praktychnyi-kurs-ukrainskoi-movy-za-novoiu-redaktsiieiu-ukrainskoho-pravopysu-fc99840b-dd0f-4e21-9610-1b3f8937e0e5

 

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ):

У результаті вивчення програми слухач повинен:

  • знати лексичні, акцентуаційні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні, пунктуаційні норми української мови у професійному спілкуванні;
  • поглибити знання з орфографії, зосередивши увагу на вивченні складних випадків правопису й вимови слів іншомовного походження та власне української лексики;
  • володіти правилами написання й вимови запозичених слів, зокрема особливості передачі буквосполучення th у словах грецького походження; w, th у словах англійського походження;
  • підвищити професійні мовленнєві компетентності;
  • удосконалити володіти нормами мови та технікою мовлення, а також уміння правильно використовувати вербальні та невербальні знакові системи у процесі комунікації.
Начальник Управління навчання державній мові Центру мовної підготовки Української школи урядування, стаж науково-педагогічної роботи 10 років.