Адреса: 03061, Київ-061
вул. Миколи Шепелєва, 3-а
Телефон/факс: (044) 455-05-72, (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Загальні короткострокові програми

Повернутися

Психологія ефективної діяльності

Тривалість:
два дні
Обсяг програми:
0,67 кредити ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС - безкоштовно
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а (Тренінговий центр УШУ)
Форма навчання:
Денна (очна)
Дати початку:
18 Березня 2021
20 Квітня 2021
13 Травня 2021
7 Червня 2021
Керівник програми:
Тренінговий центр
Контакти:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування
+38 (098) 350-33-23,
+38 (093) 364-50-17
e-mail: trening-centr@usg.org.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Підвищення спроможності державних службовців ефективно здійснювати професійну діяльність шляхом підвищення рівня психологічної компетентності, зокрема рівня розвитку професійної самосвідомості, саморегуляції та стресостійкості.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму: – комунікація і взаємодія; – прийняття ефективних рішень; – особистісна компетентність.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Тема 1. Психологічні механізми та чинники ефективної діяльності Тема 2. Психологічна готовність до професійної діяльності Тема 3. Професійне вигоряння та засоби його подолання Тема 4. Критерії самооцінювання ефективності професійної діяльності Для успішного проходження навчання Вам необхідно: Пройти реєстрацію на Порталі управління знаннями. Після підтвердження заявки щодо участі у навчальному заході, Вам на вказану вами електронну адресу буде надіслано лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є остаточним етапом Вашої реєстрації на навчанні. Звертаємо вашу увагу, що реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «Б», посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до І-ІV категорій посад

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • структури та психологічних механізмів професійної діяльності, факторів підвищення її ефективності та внутрішніх умов зниження продуктивності;
 • ролі самосвідомості та вольової саморегуляції у професійній діяльності, механізмів та технік їх розвитку відповідно до сучасних вимог до державних службовців;
 • елементів корпоративної культури та етики ділового спілкування за відповідними посадовими обов’язками;
 • внутрішньо-особистісних перепон, що дезорганізують та заважають оперативно виконувати професійні функції, а також стратегій їх подолання;
 • зовнішніх і внутрішніх факторів мотивації до професійної діяльності та способів самомотивації.

ВМІННЯ:

 • коригувати власну професійну діяльність з метою підвищення її ефективності;
 • застосовувати техніки емоційно-вольової саморегуляції та самомотивації у процесі роботи;
 • свідомо розподіляти часові та особистісні ресурси з метою профілактики професійного вигоряння.

НАВИЧКИ:

 • застосування інструментів планування, пріоритезації завдань, розподілу часових та інших ресурсів;
 • застосування технік і прийомів усвідомлення та регуляції власного емоційного стану;
 • використання технік і прийомів самомотивації.