Адреса: 03061, Київ-061
вул. Миколи Шепелєва, 3-а
Телефон/факс: (044) 455-05-72, (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Загальні короткострокові програми

Повернутися

Реалізація гендерної політики

Тривалість:
пятиденний тренінг вебінар
Обсяг програми:
5 днів по 3 години на день, в режимі дистанційної сесії в реальному часі (вебінар) - 0,67 кредити ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС- безкоштовно
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а (Тренінговий центр УШУ)
Форма навчання:
Денна (очна)
Дати початку:
27 Липня 2020
10 Серпня 2020
31 Серпня 2020
7 Вересня 2020
25 Січня 2021
8 Лютого 2021
15 Березня 2021
12 Квітня 2021
24 Травня 2021
Керівник програми:
Тренінговий центр
Контакти:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування
+38 (098) 350-33-23,
+38 (093) 364-50-17
e-mail: trening-centr@usg.org.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

формування умінь здійснення гендерного аналізу державними службовцями, нормативно-правових документів, що регулюють процес реалізації державної політики у різних сферах та державних органах.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

 • Загальні основи гендерної політики в Україні
 • Нормативно-правові засади реалізації гендерної політики
 • Комплексний гендерний підхід: механізми впровадження 
 • Гендерна чутливість та гендерна толерантність як критерії професійного розвитку державного службовця

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «Б», «В»

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • нормативно-правові та соціально-психологічні основи гендерної політики;
 • напрями реалізації державної гендерної політики в Україні, міжнародні зобов’язання та національна нормативно-правова база у сфері реалізації державної гендерної політики;
 • механізм здійснення оцінки гендерного впливу та етапи проведення гендерно-правової експертизи проектів нормативно-правових актів;
 • правові та суспільно-політичні механізми подолання форм дискримінації за ознакою статі;
 • застосовування гендерного аналізу в процесі підготовки (оформлення) пропозицій та рішень.

ВМІННЯ:

 • орієнтуватися в основних гендерних проблемах українського суспільства в цілому та в ситуаціях гендерної нерівності, факторах й умовах, що їх викликають;
 • застосовувати комплексний гендерний підхід під час розробки та впровадження державної політики;
 • здійснювати гендерний аналіз в процесі підготовки (оформлені) пропозицій та рішень;
 • адекватно оцінювати власну професійну компетентність на підставі уявлення про гендерний баланс та протидію дискримінації у суспільстві як одну із визначальних цілей сталого розвитку;

НАВИЧКИ:

 • ідентифікувати прояви гендерної дискримінації, сексизму, гендерно зумовленого насильства, вживати заходи реагування на такі факти з метою їх мінімізації та подолання негативних наслідків