Адреса: 03061, Київ-061
вул. Миколи Шепелєва, 3-а
Телефон/факс: (044) 455-05-72, (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Загальні короткострокові програми

Повернутися

Стратегічні комунікації (дистанційна)

Тривалість:
п’ять днів впродовж двох тижнів
Обсяг програми:
0,47 кредиту ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС- безкоштовно
Місце проведення:
Вебкабінет, доступ до якого надається при реєстрації (зарахуванні) на навчання
Форма навчання:
дистанційна (вебінар)
Дати початку:
24 Травня 2021
Керівник програми:
Тренінговий центр
Контакти:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування
+38 (098) 350-33-23,
+38 (093) 364-50-17
e-mail: trening-centr@usg.org.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

підвищення рівня спроможності учасників планувати та організовувати процес внутрішньої та зовнішньої комунікації із цільовими групами у відповідності до стратегічних планів діяльності ЦОВВ.

 ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

 • Стратегічні комунікації в державному управлінні.
 • Методи аналізу ключових цільових груп та інформаційних каналів зв’язку.
 • Методи стратегічного планування: місія, цілі та завдання діяльності.
 • Моделі організації  масової комунікації в державному управлінні.
 • Моніторинг та оцінка ефективності стратегічних комунікацій.

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «Б»

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • суспільно-політичних та управлінських передумов розвитку стратегічних комунікацій, як предмету пізнання;
 •  нормативно-правових засад організації стратегічних комунікацій на державній службі;
 •  механізмів визначення стратегічних цілей та завдань діяльності ЦОВВ та МОВВ;
 •  технологій та підходів до розроблення моделі стратегічних комунікацій та  комунікаційної стратегії ЦОВВ та МОВВ

УМІННЯ:

 •  аналізувати потреби цільових груп та враховувати їх при формулюванні стратегічних цілей діяльності ЦОВВ;
 •  формулювати стратегічні цілі та визначати шляхи та засоби їх реалізації;
 •  оцінювати ефективність та прогнозувати наслідки інформаційного впливу на цільові групи;
 •  організовувати співпрацю задля досягнення стратегічних цілей та завдань комунікаційної стратегії

 НАВИЧКИ:

 • застосування комунікативних умінь для формулювання ключових повідомлень;
 •  обґрунтування ефективності моделі стратегічних комунікацій відповідно до вимог сучасних моделей моніторингу якості;
 •  організації командної взаємодії та співпраці у реалізації завдань комунікаційної стратегії ЦОВВ.