Адреса: 03061, Київ-061
вул. Миколи Шепелєва, 3-а
Телефон/факс: (044) 455-05-72, (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Загальні короткострокові програми

Повернутися

Управління змінами

Тривалість:
5 днів
Обсяг програми:
24 годин (0,8 кредиту ECTS), в тому числі: дистанційні заняття − 19 год. (0,63 кредиту ECTS); самостійна підготовка – 5 годин (0,17 кредиту ECTS).
Вартість програми:
______ грн. для посадових осіб місцевого самоврядування – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул. Шепелєва, 3-А
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
7 Червня 2021
15 Червня 2021
12 Липня 2021
Керівник програми:
Живага Наталія Михайлівна
e-mail: nzhyvaga@usg.org.ua
Центр спеціальних програм навчання та освітніх технологій Української школи урядування

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Поглиблення теоретичних знань та здобуття навичок особистісної ефективності посадових осіб місцевого самоврядування з питань управління змінами, забезпечення ефективної системи управління змінами публічної організації.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

 • природа змін;
 • класифікація змін;
 • моделі та методи управління змінами;
 • підготовка до змін та їх планування;
 • механізм реалізації змін;
 • управління опором змін;
 • роль керівника в управлінні змінами;
 • практика управління змінами.

Реєстрація

 

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

посадових осіб місцевого самоврядування (посади яких віднесено до всіх категорій посад в органах місцевого самоврядування з питань управління змінами)

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • природи змін та її класифікації;
 • особливостей функціонування організації в умовах змін;
 • факторів впливу на діяльність органів публічної влади;
 • моделі та методів управління змінами в органах публічної влади.

ВМІННЯ:

 • застосовувати підходи та процес управління змінами, традиційні та сучасні методи управління змінами у професійній діяльності;
 • визначати необхідності проведення змін для поліпшення існуючих процесів в органах публічної влади.
 • застосовувати окремі норми та принципи механізму реалізації змін;
 • визначати механізм реалізації змін, створювати мотиваційне середовище та  стимулювати застосування змін в процесі розвитку організації.

НАВИЧКИ:

 • практичного застосування окремих норм вітчизняного та іноземного досвіду управління змінами;
 • застосування шляхів інтеграції системи управління змінами з діючою системою управління;
 • формування комплексного підходу до форм та методів розроблення проекту змін та підготовки до їх впровадження.