Адреса: *********
**********************
Телефон/факс: (044) 455-05-72, (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Зaгальні професійні (сертифікатні) програми

Повернутися

Програма підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності

Тривалість:
дистанційно в асинхронному режимі до чотирьох тижнів; дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – п’ять днів протягом двох тижнів
Обсяг програми:
2 кредити ЄКТС
Вартість програми:
______ грн. Для державних службовців та посадових осіб ОМС - безкоштовно
Місце проведення:
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
22 Лютого 2021
15 Березня 2021
29 Березня 2021
26 Квітня 2021
5 Травня 2021
24 Травня 2021
7 Червня 2021
29 Червня 2021
12 Липня 2021
2 Серпня 2021
9 Серпня 2021
20 Вересня 2021
Керівник програми:
Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування
+38 (098) 350-33-23,
+38 (093) 364-50-17
e-mail: trening-centr@usg.org.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Підвищення спроможності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції щодо ефективного виконання покладених на них завдань, забезпечення дієвого функціонування превентивних інструментів запобігання корупції

Професійні компетентності, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • знання законодавства щодо запобігання корупції;
 • професійні знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності

Структура програми:

Обов’язкові модулі:  (в асинхронному режимі)

Модуль 1. Основні засади запобігання корупції
Модуль 2. Застосування вимог, заборон та обмежень Закону України «Про запобігання корупції» в діяльності державного службовця
Модуль 3. Виконання державним службовцем контрольних та організаційних заходів, спрямованих на запобігання корупції
Модуль 4. Правила етичної поведінки державних службовців та осіб місцевого самоврядування

Проходження дистанційної частини курсу в асинхронному режимі на платформі http://moodle.usg.org.ua

Вибіркові модулі: (в режимі реального часу) обсягом 0,53 кредиту ЄКТС

Модуль 5.Практика організації роботи із запобігання та виявлення корупції антикорупційними уповноваженими (0,33ЄКТС)
Модуль 6. Організація роботи з викривачами корупції у державних органах та органах місцевого самоврядування (0,2 ЄКТС)
Модуль 7.Формування та реалізація антикорупційної політики в Україні (0,33 ЄКТС)
Модуль 8. Політична корупція (0,2 ЄКТС)

Навчання в синхронному режимі ( режимі реального часу) – надається  доступ до вебкабінету

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Пройти реєстрацію на сайті Української школи урядування та на Порталі управління знаннями.

Після підтвердження на Порталі управління знаннями заявки щодо  участі у навчальному заході, Вам буде надіслано на вказану електронну пошту лист з посиланням на Google анкету, яку необхідно обов’язково заповнити, що є  підтвердженням Вашої участі у навчанні.

Зважаючи на реалізацію програми в режимі реального часу, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

 • Наявність відео карти та камери.
 • Наявність мікрофону.
 • Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

уповноважених осіб  з питань запобігання та виявлення корупції (державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування)

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

 За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

Знання:

 • поняття корупційного правопорушення, видів відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 • організаційно-правових засад забезпечення діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;
 • обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності у зв’язку з перебуванням на державній службі, після припинення державної служби;
 • основних положень щодо розроблення, організації та контролю за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаних з корупцією;
 • сутності поняття «викривач», гарантій захисту викривачів за законодавством України

Уміння:

 • застосовувати положення антикорупційного законодавства у повсякденній службовій діяльності;
 • професійно реагувати на ситуації, які можуть привести до вчинення корупційного правопорушення та запобігати порушенню антикорупційного законодавства, вчиненню адміністративних та кримінальних корупційних правопорушень;
 • виявляти та застосовувати належні шляхи і способи врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів в конкретних ситуаціях;
 • реалізовувати права і обов’язки, закріплені нормами законодавства за уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції;
 • застосовувати порядок отримання та обробки повідомлень про корупцію в державних органах та органах місцевого самоврядування

Навички:

 • розроблення та впровадження антикорупційної програми юридичної особи;
 • належного і своєчасного реагування на пропозицію забороненого подарунка чи неправомірної вигоди, а також на виявлення предметів, які можуть бути забороненим подарунком чи неправомірною вигодою;
 • застосування положення законодавства щодо викривачів;
 • застосування порядку отримання та обробки повідомлень про корупцію в державних органах та органах місцевого самоврядування;
 • налагоджування та підтримання ефективних комунікативних каналів з державними службовцями установи (організації), керівництвом, фахівцями НАЗК, іншими органами антикорупційної діяльності