Адреса: 03061, Київ-061
вул. Миколи Шепелєва, 3-а
Телефон/факс: (044) 455-05-72, (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Загальні короткострокові програми

Повернутися

Захист персональних даних

Тривалість:
один тиждень навчання дистанційно в асинхронному режимі; один день дистанційно в режимі реального часу
Обсяг програми:
1 кредит ЄКТС
Вартість програми:
для державних службовців та посадових осіб ОМС – безкоштовно
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а (Тренінговий центр УШУ)
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
Керівник програми:

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна мета:

Поглиблення та систематизація знань щодо реалізації законодавства про захист персональних даних, підвищення рівня професіоналізму при реалізації завдань у сфері захисту персональних даних.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

– знання законодавства про захист персональних даних;

– права та обов’язки суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними;

– правові та організаційні особливості функціонування механізму захисту персональних даних.

Структура програми:

Тема 1. Персональні данні: понятійний апарат, права та обов’язки усіх заінтересованих сторін

Тема 2. Вимоги та підстави обробки персональних даних

Тема 3. Суб’єкти обробки персональних даних (володілець, розпорядник). Особливості правовідносин між ними

Тема 4. Обробка персональних даних в державних органах та установах різних форм власності. Особливі вимоги до обробки чутливих персональних даних

Тема 5. Новації, що стануть результатом реформування національного законодавства про захист персональних даних

Тема 6. Запит на доступ до персональних даних. Організаційно-правове забезпечення функціонування системи обробки персональних даних у державному органі

Тема 7. Судова практика: національний та європейський досвід

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Пройти реєстрацію на Порталі управління знаннями. Після підтвердження заявки щодо участі у навчальному заході, Вам на вказану вами електронну адресу буде надіслано лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є остаточним етапом Вашої реєстрації на навчанні.

Звертаємо вашу увагу, що реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.

Дистанційний асинхронний етап навчання представлений платформою студії онлайн-освіти Educational Era (EdEra)

Тема 1

https://study.ed-era.com/uk/courses/course/?edit=true#!371

Теми 2-5

https://study.ed-era.com/uk/courses/course/#!372

Для допуску до участі у наступному синхронному етапі навчання та отримання доступу до вебкабінету необхідно отримати та надіслати УШУ електронні сертифікати про проходження дистанційної частини курсу не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до завершення етапу навчання в асинхронному режимі.

Зважаючи на реалізацію програми в форматі вебінару, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

  1. Наявність відеокарти та камери.
  2. Наявність мікрофону.
  3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ

– системи нормативно-правових документів, що регулюють суспільні відносини у сфері захисту персональних даних;

– основних засобів захисту персональних даних, їх організаційних та правових особливостей функціонування;

– співвідношення між міжнародними та національними засобами захисту персональних даних, можливості застосування міжнародного права при забезпеченні захисту персональних даних;

– загальних та особливих вимог до обробки персональних даних.

УМІННЯ

– використовувати існуючі правові та організаційні інструменти для захисту персональних даних;

– проводити базовий аналіз конкретної ситуації для формування власної думки щодо наявності чи відсутності порушення у сфері захисту персональних даних;

– застосовувати норми та положення законодавства щодо захисту і обробки персональних даних;

– сприяти захисту основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних.

НАВИЧКИ

– уникнення порушень прав людини і громадянина під час обробки та захисту їх персональних даних;

– оцінювання проблемних ситуацій з позиції гарантування прав суб’єктів персональних даних.