Адреса: 03061, Київ-061
вул. Миколи Шепелєва, 3-а
Телефон/факс: (044) 455-05-72, (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Спецiальні професійні (сертифікатні) програми

Повернутися

Застосування методів сучасного податкового менеджменту у підвищенні рівня культури сплати податків та зборів

Тривалість:
15 днів протягом 3 тижнів (I-III тиждень) дистанційне навчання
Обсяг програми:
60 годин (2 кредит ЄКТС), в тому числі: дистанційні заняття − 49 год. (1,66 кредиту ЄКТС); самостійна підготовка – 11 год. (0,33 кредиту ЄКТС)
Вартість програми:
______ грн. для державних службовців категорії «Б», «В», працівників органів Державної податкової служби України – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул. Шепелєва, 3А (Центру спеціальних програм навчання та освітніх технологій УШУ)
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
7 Вересня 2020
14 Вересня 2020
21 Вересня 2020
28 Вересня 2020
5 Жовтня 2020
12 Жовтня 2020
19 Жовтня 2020
26 Жовтня 2020
2 Листопада 2020
9 Листопада 2020
16 Листопада 2020
23 Листопада 2020
Керівник програми:
Сидорко Наталія Леонідівна
e-mail: nsydorko@usg.org.ua
тел.+38(063)385-76-59

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

спеціальна професійна (сертифікатна) програма «Застосування методів сучасного податкового менеджменту у підвищенні рівня культури сплати податків та зборів» спрямована на формування професійних компетенцій фахівців органів Державної податкової служби України та здобуття вмінь та навичок з питань застосування методів сучасного податкового менеджменту у підвищенні рівня культури сплати податків та зборів.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Модуль 1. Державне регулювання економіки
1.1 Державно-економічна політика і механізми її формування в сучасних умовах
1.2 Фінансова політика та завдання органів ДПС щодо її реалізації
1.3 Детінізація економіки як складова фінансової політики України та роль органів ДПС у її реалізації
1.4 Бюджет та його роль у державному регулюванні соціально-економічного розвитку країни
1.5 Взаємозв’язок податкових надходжень з макроекономічними показниками розвитку України
Модуль 2. Податкова система і податкова служба в Україні
2.1 Система оподаткування і податкова політика в Україні на сучасному етапі
2.2 Податкове законодавство. Цілі та зміст системних новації та основних нововведень
2.3 Головні напрями удосконалення роботи щодо обслуговування платників податків та формування високої податкової культури населення
2.4 Профілактика корупційних правопорушень в органах ДПС
2.5 Ефективне адміністрування податків, зборів, платежів як основа забезпечення надходження до бюджету задля економічного та соціального добробуту країни
2.6 Формування іміджу ДПС як сервісної служби європейського зразка з високим рівнем довіри у суспільстві
Модуль 3. Обслуговування платників податків у територіальних органах ДПС
Модуль 4. Адміністрування податку на прибуток підприємств, єдиного податку з юридичних осіб
Модуль 5. Адміністрування податку на додану вартість
Модуль 6. Адміністрування податку на майно та місцевих зборів
Модуль 7. Адміністрування єдиного податку
Модуль 8. Організація роботи з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Модуль 9. Організація правової роботи в органах ДПС
Модуль 10. Податковий аудит
Модуль 11. Погашення податкового боргу
Модуль 12. Антикорупційне законодавство
Модуль 13. Контроль за виробництвом та обігом підакцизних товарів
Модуль 14. Фінансово-економічна робота та бухгалтерський облік
Модуль 15. Забезпечення конституційного права громадян на звернення та доступу до публічної інформації

 

Для працівників підрозділів адміністрування податку на прибуток підприємств, єдиного податку з юридичних осіб з 14.09.2020 по 02.10.2020

Реєстрація

 

 

Для працівників підрозділів адміністрування податку на додану вартість юридичних осіб з 21.09.2020 по 09.10.2020

Реєстрація

 

 

Для працівників підрозділів адміністрування податку на майно та місцевих зборів з 28.09.2020 по 16.10.2020

Реєстрація

 

 

Для працівників підрозділів адміністрування єдиного податку з 05.10.2020 по 23.10.2020

Реєстрація

 

 

Для працівників підрозділів адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з 12.10.2020 по 30.10.2020

Реєстрація

 

 

Для працівників підрозділів організації правової роботи в органах ДПС з 19.10.2020 по 06.11.2020

Реєстрація

 

 

Для працівників підрозділів погашення податкового боргу з 26.10.2020 по 13.11.2020

Реєстрація

 

 

Для працівників підрозділів податкового аудиту з 02.11.2020 по 20.11.2020

Реєстрація

 

 

Для працівників підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції з 09.11.2020 по 27.11.2020

Реєстрація

 

 

Для працівників підрозділів контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів з 16.11.2020 по 04.12.2020

Реєстрація

 

 

Для працівників підрозділів забезпечення конституційного права громадян на звернення та доступу до публічної інформації з 23.11.2020 по 11.12.2020

Реєстрація

 

 

Для працівників підрозділів фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку з 23.11.2020 по 11.12.2020

Реєстрація

 

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «Б», «В» працівників органів Державної податкової служби

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

• державно-економічної, фінансової політики країни в сучасних умовах та завдань органів ДПС щодо її реалізації;
• податкової системи, податкового законодавства та головних напрямів удосконалення роботи податкової служби України;
• принципів ефективного адміністрування податків, зборів, платежів з метою належного забезпечення надходжень до бюджету задля економічного та соціального добробуту країни;
• особливостей застосування окремих норм та принципів адміністрування податків і зборів у професійній діяльності.

УМІННЯ:

• використовувати набуті знання щодо державно-економічної, фінансової політики країни в сучасних умовах та реалізовувати їх в професійній діяльності органів ДПС;
• формулювати принципи побудови системи оподаткування та застосовувати чинне податкове законодавство з метою удосконалення роботи податкової служби України;
• тлумачити шляхи ефективного адміністрування податків, зборів, платежів з метою належного забезпечення надходжень до бюджету задля економічного та соціального добробуту країни;
• застосовувати окремі норми та принципи адміністрування податків і зборів у професійній діяльності.

НАВИЧКИ:

• визначення основних напрямів державно-економічної, фінансової політики країни в сучасних умовах та завдань органів ДПС щодо її реалізації;
• використання принципів побудови податкової системи, податкового законодавства з метою удосконалення роботи податкової служби України;
• застосування принципів ефективного адміністрування податків, зборів та платежів з метою належного забезпечення надходжень до державного бюджету країни;
• практичного застосування окремих норм та принципів адміністрування податків і зборів у професійній діяльності.

Заступник директора – керівник Центру спеціальних програм навчання та освітніх технологій