Адреса: 03061, Київ-061
вул. Миколи Шепелєва, 3-а
Телефон/факс: (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Спеціальні короткострокові програми

Повернутися

Зміни, що відбулися в законодавстві з питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб

Тривалість:
2 дні
Обсяг програми:
20 годин (0,67 кредит ECTS), в тому числі: аудиторні заняття − 16 год. (0,53 кредиту ECTS); самостійна підготовка – 4 годин (0,14 кредиту ECTS)
Вартість програми:
______ грн. для державних службовців та посадових осіб ОМС – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул. Шепелева, 3А
Форма навчання:
очна
Дати початку:
1 Жовтня 2020
10 Грудня 2020
Керівник програми:
Живага Н. М.
e-mail: Nzhevago@usg.org.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

 • розгляд законодавчих змін та напрямів роботи у сфері соціального захисту внутрішньо переміщених осіб;
 • вивчення порядку обліку внутрішньо переміщених осіб;
 • визначення проблем працевлаштування внутрішньо переміщених осіб;
 • опрацювання нормативних актів щодо пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб;
 • засвоєння законодавчого механізму призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та порядок здійснення контролю за їх виплатами;
 • використання методів психологічної реабілітації внутрішньо переміщених осіб.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

 • нормативно-правове забезпечення діяльності структурних підрозділів, що належать до сфери управління Міністерства у справах ветеранів України з питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в умовах законодавчих змін;
 • основні напрямки забезпечення формування та реалізації державної політики з соціального захисту внутрішньо переміщених осіб та розробка рекомендацій щодо її вдосконалення;
 • практична імплементація норм законодавчих актів соціального захисту населення та перегляду існуючої в  Україні законодавчої бази з соціального захисту населення з організації соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в умовах законодавчих змін та розробка рекомендацій щодо її вдосконалення.

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

Державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (спеціалісти регіональних структурних підрозділів з питань соціального захисту населення)

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

ЗНАННЯ:

 • принципів співпраці структурних підрозділів з питань соціального захисту населення і служб у справах дітей із числа ВПО;
 • форм та методів проведення роботи з особами, на яких поширюється дія законів України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;
 • порядку документування паспортами громадян України та паспортами громадян України для виїзду за кордон;
 • основних аспектів організації порядку обліку внутрішньо переміщених осіб;
 • способів застосування законодавчого механізму працевлаштування внутрішньо переміщених осіб;
 • порядку пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб;
 • законодавчих інструментів вирішення проблемних питань депортованих осіб.

ВМІННЯ:

 • організовувати співпрацю та взаємодію структурних підрозділів з питань соціального захисту населення і служб у справах дітей у вирішенні питання дітей із числа ВПО;
 • організовувати роботу з особами, на яких поширюється дія законів України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;
 • надавати допомогу та підтримку, всебічно захищати інтереси внутрішньо переміщених осіб, застосовуючи для цього всі необхідні державні інструменти, механізми та норми права.

НАВИЧКИ:

 • застосування законодавчих норм та змін до нормативних актів щодо соціального захисту населення і служб у справах дітей із числа ВПО;
 • визначення питань упорядкування підзаконних актів згідно чинного законодавства щодо допомоги, підтримки, всебічного захисту інтересів внутрішньо переміщених осіб;
 • використання законодавчого механізму працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.
Заступник директора - керівник Центру навчання