Адреса: 03061, Київ-061
вул. Миколи Шепелєва, 3-а
Телефон/факс: (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Загальні короткострокові програми

Повернутися

Сприяння інтенсивній інтеграції новопризначеного державного службовця у сферу і середовище державної служби. Поглиблення й розширення розуміння учасниками навчання системи державного управління та власної ролі в ньому

Найближча дата:
Тривалість: дистанційне навчання в асинхронному режимі до чотирьох тижнів, очне навчання – один день аудиторних занять у формі тренінгу
Кінцева дата подання:

Сприяння інтенсивній інтеграції новопризначеного державного службовця у сферу і середовище державної служби. Поглиблення й розширення розуміння учасниками навчання системи державного управління та власної ролі в ньому

Найближча дата:
Тривалість: дистанційно в асинхронному режимі до чотирьох тижнів; дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – два дні по чотири години
Кінцева дата подання:

Розвиток професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих ради щодо ефективного управління персоналом, належної організації роботи місцевої ради та апарату місцевої ради та її виконавчого комітету в умовах проведення реформи децентралізації та формування нового адміністративно-територіального устрою в Україні

Найближча дата: 14 Вересня - 17 Вересня 2020
Тривалість: 4 дні
Кінцева дата подання: 14 Вересня 2020

Розвиток управлінських компетенцій, необхідних для ефективного управління персоналом у повсякденній професійній діяльності, отримання фахівцями державних органів теоретичної бази та оволодіння практичними конфліктологічними навичками щодо розв’язання конфліктів, профілактики їх виникнення, упередження маніпуляцій та ознайомлення їх із методами роботи зі стресами на державній службі

Найближча дата:
Тривалість: Два дні
Кінцева дата подання:

Поглиблення теоретичних знань та здобуття навичок особистісної ефективності, ефективної командної роботи, самомотивації, мотивації персоналу (для керівників), профілактики емоційного вигорання та менеджменту власних емоцій, що сприятиме покращенню морально-психологічного клімату в колективі

Найближча дата:
Тривалість: Два дні
Кінцева дата подання:

Підвищення рівня спроможності органів виконавчої влади, об’єднаних громад формувати та реалізовувати політику, організовувати заходи, спрямовані на сприяння інтеграції та єдності різноманітного та багатоетнічного суспільства через вивчення актуальних питань управління різноманіттям

Найближча дата: 7 Вересня - 9 Вересня 2020
Тривалість: три дні впродовж тижня
Кінцева дата подання:

Підвищення рівня обізнаності державних службовців про основи ґендерної політики, напрямів реалізації державної ґендерної політики в Україні, а також отримання знань щодо інтеграції принципів забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків при розробці нормативно-правових актів

Найближча дата:
Тривалість: два дні впродовж тижня в режимі реального часу
Кінцева дата подання:

Поглиблення  та систематизація знань щодо реалізації законодавства про державну службу зі змінами та доповненнями, формування здатності до самостійного оцінювання ступеню відповідності займаній посаді та рівня професіоналізму у реалізації завдань в сфері державної служби

Найближча дата: 25 Серпня - 28 Серпня 2020
Тривалість: чотири дні протягом двох тижнів
Кінцева дата подання: 21 Серпня 2020

Актуалізація і поглиблення знань та вмінь щодо інструментів тайм-менеджменту та їх застосування для підвищення ефективності професійної діяльності в умовах віддаленої роботи

Найближча дата:
Тривалість: п’ять днів протягом двох тижнів
Кінцева дата подання: