Адреса: *********
**********************
Телефон/факс: (044) 455-05-72, (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Загальні короткострокові програми

Повернутися

Формування системи знань щодо державної політики у сфері детінізації доходів та ознайомлення зі стратегічними питаннями управління процесами детінізації доходів, напрямами їх реалізації

Найближча дата: 16 Травня - 25 Травня 2022
Тривалість: до 2-х тижнів в асинхронному режимі та 2 дні дистанційно в режимі реального часу)
Кінцева дата подання:

Забезпечення розвитку професійних компетентностей шляхом засвоєння учасниками професійного навчання теоретичних основ з питань стратегічного планування розвитку територіальних громад, засвоєння нормативно-правової бази щодо системи планування місцевого розвитку; ознайомлення посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад з основними напрямами і пріоритетами підвищення ефективності публічного управління та адміністрування; формування нових підходів та прогнозування наслідків реалізації заходів публічного управління […]

Найближча дата: 4 Травня - 5 Травня 2022
Тривалість: 3 дні
Кінцева дата подання:

Формування системних знань та розвиток у слухачів здатності вирішувати складні завдання і розв’язувати проблеми в системі стратегічного управління на національному, регіональному та місцевому рівнях

Найближча дата: 21 Лютого - 25 Лютого 2022
Тривалість: один тиждень
Кінцева дата подання:

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців з питань дотримання законодавства про державну службу, запобігання корупції та цивільного захисту

Найближча дата:
Тривалість: дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – до двох тижнів
Кінцева дата подання:

Підвищення рівня обізнаності державних службовців про основи ґендерної політики, напрями реалізації державної ґендерної політики в Україні, а також отримання знань щодо формування сприятливого робочого середовища, у якому немає місця сексуальним домаганням та дискримінації за ознакою статі

Найближча дата:
Тривалість: один тиждень навчання дистанційно в асинхронному режимі; два дні дистанційно в режимі реального часу
Кінцева дата подання:

Формування сучасного стратегічного мислення та системи спеціальних знань з антикризового менеджменту в системі публічного управління, а саме: формування системи знань та навичок управління у кризових ситуаціях, розв’язання складних завдань стратегічного значення у сучасних умовах, організації системи управління.

Найближча дата: 23 Травня - 27 Травня 2022
Тривалість: один тиждень навчання дистанційно в асинхронному режимі; два дні дистанційно в режимі реального часу
Кінцева дата подання:

Розширення спроможності державних службовців реалізовувати завдання державної ґендерної політики, зокрема в контексті виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».\

Найближча дата:
Тривалість: до двох днів протягом тижня
Кінцева дата подання:

Підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування про основи ґендерної політики, напрями реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також отримання знань щодо основних підходів, інструментів та механізму проведення ґендерного аудиту в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

Найближча дата:
Тривалість: один тиждень навчання дистанційно в асинхронному режимі та 8 годин очно (денна форма)
Кінцева дата подання:

Підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування про основи ґендерної політики, напрями реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також отримання знань щодо основних підходів, інструментів та механізму проведення ґендерного аудиту в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

Найближча дата:
Тривалість: один тиждень навчання дистанційно в асинхронному режимі та два дні дистанційно в режимі реального часу
Кінцева дата подання: