Адреса: 03061, Київ-061
вул. Миколи Шепелєва, 3-а
Телефон/факс: (044) 455-05-72, (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Загальні короткострокові програми

Повернутися

Формування у співробітників служб управління персоналом державних органів  уявлення про основи ґендерної політики, напрями реалізації державної ґендерної політики в Україні, а також отримання знань щодо інтеграції принципів прав людини, недискримінації та ґендерної рівності у сферу управління людськими ресурсами на державній службі

Найближча дата:
Тривалість: три дні впродовж тижня дистанційно в режимі реального часу
Кінцева дата подання:

Підвищення рівня професійної компетентності підрозділів управління персоналом, інших структурних підрозділів в організації ефективної системи менеджменту персоналу в державному органі / органі місцевого самоврядування

Найближча дата:
Тривалість: до двох тижнів навчання дистанційно в асинхронному режимі та один день дистанційно в режимі реального часу
Кінцева дата подання:

Підвищення рівня обізнаності державних службовців щодо євроатлантичної інтеграції України, основних завдань та форматів співробітництва, необхідних реформ для досягнення взаємосумісності та набуття членства

Найближча дата: 16 Листопада 2020
Тривалість: Один день
Кінцева дата подання:

Підвищити спроможність працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо організації роботи з викривачами корупції в державному органі та ефективної реалізації своїх повноважень у сфері захисту викривачів

Найближча дата: 30 Листопада - 11 Грудня 2020
Тривалість: два дні протягом тижня
Кінцева дата подання:

Підвищити спроможність антикорупційних уповноважених осіб щодо ефективного виконання покладених на них завдань забезпечення дієвого функціонування превентивних інструментів запобігання корупції.

Найближча дата: 30 Листопада - 11 Грудня 2020
Тривалість: три дні протягом двох тижнів
Кінцева дата подання:

Підвищення спроможності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування реалізовувати завдання з питань європейської інтеграції та реалізації Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Найближча дата: 26 Жовтня - 6 Листопада 2020
Тривалість: до двох тижнів навчання дистанційно в асинхронному режимі, один день дистанційно в режимі реального часу
Кінцева дата подання:

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців у забезпеченні доступу громадян до публічної інформації, розвиток умінь і навичок щодо розкриття публічної інформації, із виокремленням із неї службової та конфіденційної, з дотриманням права особи на захист персональних даних.

Найближча дата: 5 Жовтня - 9 Жовтня 2020
Тривалість: п’ять днів упродовж двох тижнів
Кінцева дата подання:

Надання допомоги службам управлінням персоналом та іншим учасникам процесу оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби, у плануванні й організації процесу визначення/перегляду завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців

Найближча дата:
Тривалість: до двох тижнів навчання дистанційно в асинхронному режимі та один день дистанційно в режимі реального часу
Кінцева дата подання:

Формування сучасного стратегічного мислення та системи спеціальних знань з антикризового менеджменту в системі публічного управління, а саме: формування системи знань та навичок управління у кризових ситуаціях,  розв’язання складних завдань стратегічного значення у сучасних умовах, організації системи управління.

Найближча дата: 26 Жовтня - 6 Листопада 2020
Тривалість: до двох тижнів навчання дистанційно в асинхронному режимі, один день очно
Кінцева дата подання: