Інноваційні технології управління персоналом

Інноваційні технології управління персоналом

Інноваційні технології управління персоналом

АНОНС
загальної короткострокової програми (тренінгу)
«Інноваційні технології управління персоналом»

ДЛЯ:    - державних службовців (Категорія Б) і посадових осіб місцевого самоврядування (I-IV категорії посад);
- керівників служб управління персоналом.

Тренінг презентує принципи та техніки ефективного управління персоналом і спрямований на розвиток професійної компетентності керівників державної служби, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо моделювання та  впровадження  інноваційних технологій управління персоналом.

У процесі тренінгу будуть опановані наступні теми:

- Стратегічне управління персоналом. Визначення стратегічних цілей державного органу, їх вплив на HR-стратегію. Концепція кадрової політики як фундамент системи управління персоналом, її взаємозв’язок зі стратегією розвитку персоналу.
- Мотивація та стимулювання персоналу державної служби. Традиційні та інноваційні форми стимулювання. Принципи побудови ефективної системи заохочення персоналу.
- Інструменти оцінювання результатів службової діяльності державних службовців. Оцінювання за компетенціями. Критерії та методи оцінювання персоналу. Розробка ключових показників ефективності.
- Управління змінами. Роль управлінського персоналу у трансформуванні, зміненні та оновленні структури державного органу. Форми реакції персоналу на зміни. Можливі причини спротиву змінам та шляхи його подолання.

Формат роботи: інтерактивні лекції, тренінги-практикуми.
Тривалість програми – 20 год (2 дні) - 0.67 кредит ЄКТС.

Місце проведення: м. Київ, вул. Шепелєва, 3-а (УШУ).

Керівник програми: Нестеренко Галина Олегівна, доктор філософських наук, професор, керівник групи підвищення кваліфікації категорії «А» державної служби Управління програм підвищення кваліфікації Тренінгового центру УШУ.

Контактна особа від Української школи урядування – Абрамов Дмитро Олександрович, начальник відділу взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування УШУ, тел. +38 (066) 053-25-75, +38 (098) 350-33-23, електронна адреса: dabramov@usg.org.ua.

Дати проведення тренінгів:

11-12.02.2020  Реєстрація

24-25.02.2020 Реєстрація

Leave a Reply

Close