Адреса: 03061, Київ-061
вул. Миколи Шепелєва, 3-а
Телефон/факс: (044) 455-05-72, (044) 455-05-75
Email: info@usg.org.ua

Набір на навчання для вперше призначених на посади державної служби категорії «А»

Повернутися
29.07 2021

Українська школа урядування розпочинає реєстрацію на навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади державної служби категорії «А» «ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЯМ ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ».

Загальна мета програми: Сприяння інтенсивній інтеграції новопризначеного державного службовця у сферу і середовище державної служби. Поглиблення й розширення розуміння учасниками навчання системи державного управління та власної ролі в ньому; посилення професійної самоідентифікації та розвиток наскрізних професійних компетентностей щодо ефективного виконання місії державного службовця. Підвищення рівня компетентності в ефективній реалізації професійної діяльності державного службовця, в комунікаціях, організації командної співпраці, роботі з інформацією, прийнятті ефективних рішень. Зменшення ступеня спротиву змінам та інноваціям, розвиток гнучкості й адаптивності, мотивації та здатності сприйняття і сприяння провадженню реформ.

Програма призначена для вперше призначених на посаду державної служби державні службовці категорії «А».

Форма навчання: -змішана (дистанційно-очно).

Дистанційна частина в асинхронному режимі передбачає проходження учасниками професійного навчання кількох онлайн курсів (перегляд відеолекцій, інформаційних матеріалів, опрацювання обов’язкової літератури, виконання тестових та іншого виду завдань, участь в обговореннях на форумі). Очна частина передбачає участь учасників професійного навчання в одноденному тренінгу.

Обсяг програми– 2 кредити ЄКТС

Початок навчання 16 серпня 2021 року. Реєстрацію на навчання розпочато.

Для участі в навчальному заході Вам необхідно пройти реєстрацію на Порталі управління знаннями за посиланням: https://pdp.nacs.gov.ua/courses/pidvyshchennia-kvalifikatsii-dlia-vpershe-pryznachenykh-na-posady-derzhavnoi-sluzhby-katehorii-a-derzhavnym-sluzhbovtsiam-pro-derzhavnu-sluzhbu

Контактна особа від УШУ – відділ розроблення програм підвищення кваліфікації та аналізу потреб Центру спеціальних програм навчання та освітніх технологій  тел. +38 (063) 385-76-59, +38 (044) 455-05-72

Електронна адреса:pon220a.usg@gmail.com

Схожі новини\анонси