Подати звернення

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Громадяни можуть звернутися до Української школи урядування:

1) з письмовим зверненням :

  • поштою на адресу: вулиця Миколи Шепелєва, 3-а, місто Київ, 03061;
  • через скриньку «Для звернень» за адресою: вулиця Миколи Шепелєва, 3-а, місто Київ, 03061 (хол адміністративної будівлі УШУ);
  • надісланим з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення) на електронну адресу: email: info@usg.org.ua

2) в усній формі – зателефонувавши на телефон «гарячої лінії» (044) 455-05-72.

Вимоги до звернення

У зверненні обов’язково зазначається: прізвище, ім’я, по батькові заявника; місце проживання громадянина;  викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову  адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення посадовою особою УШУ, воно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Термін розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, директор УШУ або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги,розглядаються у першочерговому порядку.