Українська школа урядування розробляє нову програму "Права людини"

Українська школа урядування розробляє нову програму "Права людини"

Українська школа урядування розробляє нову програму «Права людини»

З нового року слухачам УШУ буде запропонована загальна професійна (сертифікатна) програма за напрямом "Права людини" для всіх категорій державних службовців.

Наразі, коли з партнерами  УШУ - командою експертів ПРООН - обговорюються основні установчі дані навчального курсу,  було пригадано результати опитування державних службовців на тему «Права людини в Україні». Опитані у 2018 році держслужбовці, наприклад, переважно оцінили проблему дискримінації як серйозну, однак не найважливішу; вважаючи, що певні категорії осіб все ж можна обмежувати у правах. При цьому більшість опитаних держслужбовців самі стикались з порушенням своїх прав.

Із цього витікає стратегічна мета навчання державних службовців правам людини -

сприяти ефективному здійсненню гарантій прав людини державними службовцями в межах їхніх повноважень. Слухачам курсу демонструватимуть яким чином  принципи прав людини втілюються в функціях та посадових обов’язках службовця, щоб сформувати відповідні навички для запобігання порушень.

Навчання побудовано із двох форматів - онлайн та очне. При цьому он-лайн курс є повноцінним продуктом, що дозволяє отримати базові знання. Очне навчання проходитиме у формі тренінгу, та передбачає використання таких методів та прийоми, як “case-study”, дебати, робота з проблемною ситуацією, різні форми аналізу, різні форми планування, “займи позицію”, моральна дилема та інші.

Розробники курсу побудували ситуації та завдання на реальних прикладах роботи державних службовців в різних сферах, структурували їх за актуальністю, за типовими ситуаціями, завдання відображають складну ситуацію в сучасній Україні та враховують військовий конфлікт й потреби внутрішньо переміщених осіб.

Автори програми вважають, що слухачі мають навчитися проводити базовий аналіз конкретної ситуації для формування власної думки щодо наявності чи відсутності порушення права/свободи людини в контексті власної роботи, ідентифікувати випадки, що можуть бути пов’язані з порушенням прав людини та основоположних свобод та вміти їх розв’язувати.

Як підкреслює керівник тренінгового центру УШУ Зоя Гаркавенко: «Наш підхід -  особистісно-орієнтований, ми враховуємо, що у кожного свій рівень сприйняття, тому наші програми окрім результату, завжди націлені на створення середовища навчання. Якщо стисло сформулювати, то слухачам має бути цікаво, корисно, безпечно, це є добрим підґрунтям для зміни поведінки, обумовленої засвоєними знаннями».

Leave a Reply

Close