«Європейська та євроатлантична інтеграція»

«Європейська та євроатлантична інтеграція»

«Європейська та євроатлантична інтеграція»

17.12.19. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади  і посадових осіб місцевого самоврядування , «Європейська та євроатлантична інтеграція»

Короткострокова програма (тренінг) спрямована на роз’яснення та уточнення розуміння процесів європейської інтеграції України до ЄС, розвиток свідомого ставлення державних службовців до виконання завдань професійної діяльності в контексті євроінтеграції, розвиток навичок ефективного аналізу та узгодження документів, політичного діалогу та налагодження взаємодії із потенційними партнерами. У процесі тренінгу будуть відпрацьовані навички:

  • Аналізу та узгодження документів в контексті Угоди про асоціацію України з ЄС;
  • Аналізу проблем адаптації державної служби України до стандартів Європейського Союзу;
  • Технології узгодження цілей Угоди про асоціацію та реальних потреб різних цільових груп;
  • Конкретизації очікуваних результатів та уточнення завдань діяльності різних ЦОВВ.

Тренінг передбачає групові інтерактивні форми роботи, в тому числі із спеціалізованою літературою. Окрім отримання інформації відповідно теми, учасники зможуть  підвищити рівень власної ефективності у процесі реалізації завдань євроінтеграції, опанувати на практиці інструменти стратегічного планування та узгодження документів.

Тривалість 2 дні.

Куратор: Анна Шапошнікова, психолог, коуч та бізнес-тренер.

Реєстрація

Leave a Reply

Close