Забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю

Забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю

Забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю

04 грудня. Загальна короткострокова програма з питань забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю

Запобігання та протидія дискримінації за ознакою інвалідності та стану здоров’я. Імплементація Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Тренінгова програма спрямована на підвищення рівня компетентності державних службовців в напрямку запобігання та протидії прямої та не прямої дискримінації за ознакою інвалідності та стану здоров’я. Імплементацію антидискримінаційних стандартів, стандартів рівності як принципів на які державні службовці спиратимуться в повсякденній роботі, особливо в законотворчій діяльності.

На тренінгу учасники:

Познайомляться з поняттям дискримінації та способами її ідентифікації.

Навчаться виокремлювати ознаки дискримінації та порушення права, отримають методи виявлення та ідентифікації прямих і не прямих обмежень прав за різними ознаками в національному праві (законодавство, підзаконні акти, місцеві рішення)

Познайомляться з поняттям розумного пристосування, універсальності, доступності та яка між ними принципова різниця.

Отримають навичку аналізу включеності стандартів Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю до національного права, в тому числі місцевих програм.

Реєстрація

Leave a Reply

Close