Запоріжжя. «Запобігання та виявлення корупції»

Запоріжжя. «Запобігання та виявлення корупції»

Запоріжжя. «Запобігання та виявлення корупції»

14.11.2019. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання корупції «Запобігання та виявлення корупції».

Для: - уповноважених осіб з питань запобігання корупції.

Метою програми є актуалізація, поглиблення та систематизація знань законодавства України у сфері боротьби з корупцією та запобігання її проявам для осіб, які мають стояти на сторожі і допомагати належному виконанню норм права державними службовцями, дотримання ними вимог, обмежень та заборон, передбачених законодавством. Удосконалення вмінь застосування законодавства із запобігання корупції в процесі реалізації службових повноважень.

Програма курсу «Запобігання та виявлення корупції» поєднує в собі дистанційну (он-лайнову) та очну (аудиторну) форми навчання. Загальна тривалість програми - 60 годин (до 2 кредиту Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС). З них 40 годин відведено на дистанційну частину навчально-тренінгового курсуі  20 – на аудиторну роботу.

В рамках програми будуть опановуватися наступні теми:

  • Законодавство про запобігання корупції.
  • Основні терміни та поняття законодавства про запобігання корупції.
  • Корупційні правопорушення, пов’язані з корупцією та відповідальність за них.
  • Органи, відповідальні за запобігання та протидію корупції.
  • Обмеження щодо працевлаштування і сумісництва.
  • Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
  • Обмеження щодо одержання подарунків та запобігання одержання неправомірної вигоди.

Очна (аудиторна) частина  проходитиме в місті Запоріжжя.

Програма розрахована на 20 годин (два дні – 16 год аудиторних і 4 год самостійна робота) і складається з таких форм роботи з аудиторією як панельна дискусія, модерована дискусія з усіма учасниками, робота в малих групах.

Цей навчальний курс за напрямом "Запобігання та виявлення корупції" був розроблений проектом USAID "Підтримка організацій-лідерів у ​протидії корупції в Україні "ВзаємоДія" завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується спільно з Українською школою урядування.

Реєстрація

Leave a Reply

Close