04 листопада. ЗПП підвищення кваліфікації з питань управління персоналом

04 листопада. ЗПП підвищення кваліфікації з питань управління персоналом

04 листопада. ЗПП підвищення кваліфікації з питань управління персоналом

Українська школа урядування починає навчання третього потоку за ЗПП підвищення кваліфікації з питань управління персоналом

Планування службової кар’єри державного службовця, оцінювання результатів службової діяльності, визначення індивідуальних потреб державних службовців у підвищенні рівня їхньої професійної компетентності. Такі теми разом з іншими важливими питаннями кадрової політики будуть опановані слухачами в рамках навчання.

Загальна професійна програма «Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань управління персоналом» призначена для державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади і посадових осіб місцевого самоврядування, працівників служб управління персоналом та керівників інших відділів.

Управління людськими ресурсами потребує відповідних компетенцій і розвиненої управлінської культури. Тому програма презентує принципи, техніки та закономірності ефективного управління персоналом, які детально викладено за напрямками:

- Стратегічне управління персоналом.

- Основні завдання керівників структурних підрозділів і служб управління персоналом в контексті кадрового менеджменту.

- HR-стратегія та HR-брендинг.

- Формування корпоративної культури. Управління конфліктами.

- Мотивація та стимулювання персоналу державної служби.

- Особливості адаптації на державній службі та інші.

Формат навчання: дистанційний курс, інтерактивні лекції, тренінги-практикуми.

Тривалість програми – 60 год. (2 кредити ECTS), з них 4 тижні (40 год.) – дистанційного навчання 04-30 листопада 2019 року, 2 дні (20 год.) – очного навчання (семінар-тренінг).

Керівник програми: Нестеренко Галина Олегівна, доктор філософських наук, професор, начальник відділу підготовки програм підвищення кваліфікації Тренінгового центру УШУ.

Реєстрацію завершено

Leave a Reply

Close